Hopp til innhold

Glommen Mjøsen Skog SA er eid av 7100 skogeiere. Årsmøtet vedtok 29. april en etterbetaling på 98 millioner for samhandel i 2021 og 10 millioner kroner utbetalt i avkastning på andelskapital.

Deler med eierne

Andelseiere som har omsatt tømmer gjennom Glommen Mjøsen Skog i fjor får en etterbetaling på 35 kroner pr kubikkmeter på omsatt volum i 2021.

– Det har vært svært høy aktivitet i skognæringen og stor etterspørsel etter tømmer. Glommen Mjøsen Skog satte i 2021 rekord både når det gjelder økonomisk resultat og omsatt tømmervolum. Vi har en stabil posisjon i markedet, og det er lagt ned stor innsats for å skape økonomiske resultater for våre andelseiere, sier styreleder Heidi Hemstad i Glommen Mjøsen Skog.

Langt over bankrente

Avkastningen på andelskapitalen og tilleggskapitalen ble satt til 4,74 prosent, som er det maksimale som er mulig å gi i henhold til samvirkeloven. 

– Dette er langt over bankrente og helt i tråd med vår visjon. Det skal lønne seg å være andelseier hos oss, også de årene du ikke har tømmeravvirkning, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

Her finner du dine tall

Informasjon om tømmeromsetning og utbytte for 2021, samt utbytte på innbetalt andelskapital og tilleggskapital, finner du på «Min side».

Mer om våre medlemsfordeler