Hopp til innhold
Plantespirer av gran.
Granspirer i et mikroplantebrett. Foto: Silje Ludvigsen

Glommen Mjøsen Skog planlegger med å selge 17,1 millioner skogplanter neste år.  Dette er en solid økning fra foregående år, og nesten en million planter mer enn opprinnelig beregnet.

Salg av skogplanter

  • 2024: 17,1 millioner
  • 2023: 15,6 millioner
  • 2022: 16,1 millioner
  • 2021: 13,7 millioner

Bra bidrag for klimaet

Fagsjef skogskjøtsel i Glommen Mjøsen Skog, Sverre Holm, er fornøyd med det skal selges så mange skogplanter.

– Planting er den mest effektive og sikre måten for å etablere ny skog med tilfredsstillende tetthet og riktig sammensetning av treslag. Dette igjen er skogbrukets beste bidrag til å skape robuste og klimatilpassede skoger med stor evne til å fange CO2 og samtidig være en stabil og sikker leverandør av råstoff til det grønne skiftet, sier Holm, og legger til at det samtidig gir den beste økonomien for skogeierne.

Fagsjef skog i Glommen Mjøsen Skog, Sverre Holm. Her på befaring med skogstudenter tidligere i høst. Foto: Hans Haug

Var for beskjedne

Bestillingen av skogplanter gjøres ett til to år i forveien til planteskolene, slik at de kan produsere riktig antall planter.

Da Holm og skogavdelingen spådde neste års plantesesong og leverte innsåingsplaner til planteskolene var de for beskjedne skulle det vise seg i ettertid.

– Vi hadde beregnet et behov på cirka 16,2 millioner planter for ett til to år siden. Men så har behovet økt. Derfor har vi nå etterbestilt nesten en million planter, forklarer Holm.

Omfattende planteaktivitet

Glommen Mjøsen Skog er blant de største aktørene i Norge på planting og salg av skogplanter. Av neste års budsjett på 17,1 millioner skogplanter planter vi selv 14,7 millioner planter.

–  Vi har en svært høy planteaktivitet i forhold til avvirkningsnivå, spesielt på gran. For furu er det et potensiale for å øke aktiviteten mer. Vi planter fortsatt litt for lite i Norge, men jeg har inntrykk av at våre andelseiere er blant de som planter mest, sier Sverre Holm.

Les mer om planting av skog og hvordan Glommen Mjøsen Skog kan hjelpe deg.