Hopp til innhold

Valg av planter

Valg av riktig plantemateriale er avgjørende for at du skal få en god foryngelse av skogen din. Din lokale skogbruksleder gir råd for valg av plantetype og planlegging av planting. Granplantene vi selger, kommer i all hovedsak fra foredlet frø fra norske skogfrøplantasjer. Frøplantasjene har gjennom flere omganger med seleksjon brakt fram frø med høy kvalitet, som dekker det meste av vår skogsmark. Ved planting og såing av furu benyttes frømateriale fra svenske frøplantasjer.

De gode grunnene

Vi planter skog for å:

  • sikre kortere omløpstid ved at det ikke er ventetid på naturlig foryngelse
  • sikre jevn forekomst av rett treslag
  • nyttiggjøre oss foredlet plantemateriale med bedre vekst og en mer klimatilpasset skog

Økonomi og bestilling

Kostnader knyttet til planting får du dekket med skogfond med skattefordel.

Glommen Mjøsen Skog har svært dyktige entreprenører som tar seg av plantingen. Kontakt din lokale skogbruksleder, og avtal plantebestilling og planting gjennom oss. Du kan også utføre selve plantingen selv.

Kontroller plantefeltet

Planter kan dø som følge av insektskader, musegnag, frost og annet. Det er derfor viktig å kontrollere at foryngelsen har tilfredsstillende tetthet. Kontakt skogbruksleder for kontroll, eller søk råd hos oss om hvordan du selv kan kontrollere dette. Er planteavgangen for stor, er det behov for suppleringsplanting.