Hopp til innhold

Markberedning er en investering i framtidsskogen. Markberedning vil si å skrape vekk det øverste jordlaget i flekker der det skal plantes, sås eller når vi satser på naturlig foryngelse. Uansett foryngelsesmetode er det positiv effekt av markberedning. Markberedning  gjøres med utstyr montert på en lassbærer eller med gravemaskin.

De viktigste effektene av markberedning

  • Planten får økt tilgang til næringsstoffene som er bundet i de øvre jordlagene og humusen.
  • Jordtemperaturen øker og vanntilgangen bedres. Planten trives bedre, blir mer robust og vokser raskere.
  • Når plantene vokser raskere, blir problemet med vegetasjon rundt mindre. Økt diameter rundt rothalsen gjør at planten tåler gnag fra gransnutebilla bedre.
  • Det er lettere og billigere å plante på markberedte felt. Det kan ofte brukes færre planter per dekar og en rimeligere plantetype. I sum betyr dette reduserte plantekostnader.
  • Reduserer angrep fra gransnutebilla.
  • Mindre fare for frostskader.

Økonomi

Det gis statsbidrag/tilskudd på markberedning i de fleste kommuner i Glommen Mjøsen Skogs geografi. Markberedningskostnadene kan dekkes med skogfond med skattefordel (lenke). Planting på markberedt mark er billigere enn på ikke markberedt mark. Siden behovet for suppleringsplanting reduseres, vil markberedningskostnadene i praksis bli svært lave.

Bestill gratis befaring

Din lokale skogbruksleder har god kompetanse på markberedning, og du får gratis befaring. Vi samarbeider med dyktige entreprenører som utfører markberedningen.