Hopp til innhold

Hvor kan det gjødsles

Tilveksten i norske barskoger begrenses mange steder av mangel på nitrogen. Aktuelle boniteter for gjødsling er G/F 11-17. På de høyeste bonitetene hvor det er «svartjord», er ikke nitrogen en minimumsfaktor. Bartrærne i bestandet må ha en god grønn krone for å kunne dra nytte av den økte nitrogentilførselen. Lauvandelen må være minimal, maksimalt 20 prosent.

Tidspunkt for gjødsling

Som regel foretas det én gjødsling i løpet av skogens omløp, ca. 10 år før slutthogst. Bestandet er da som regel i en eldre hogstklasse 4. Etter en tynningshogst kan det være lurt å utsette gjødsling noen år, slik at skogen kan få stabilisert seg. Gjødsling medfører mer barmasse, og kan derfor påvirke stabiliteten i negativ retning.

Hvorfor gjødsling

Gjødsling medfører normalt en økt tilvekst på 1,5-2 kubikkmeter per dekar. I tillegg til volumøkningen, vil også diameterøkningen virke positivt på økonomien, siden større dimensjoner ofte er bedre betalt.

Gunstig med skogfond

Kostnader knyttet til gjødsling får du dekket med skogfond med skattefordel.

Skogbruksplanen gir en god pekepinn på hvor det kan være behov for gjødsling. Vi utfører gjerne gjødsling for deg, og gir en gratis befaring.