Hopp til innhold

Saugbrugs kvalifiserer for og mottar CO2-kompensasjon, men kompensasjonen har blitt redusert/avkortet fordi Saugbrugs på skjæringstidspunktet i 2012 hadde tilgang på kraft etter en langsiktig kraftkontrakt. Avkortningen har imidlertid vært helt urimelig etter Norske Skogs konkurs i 2017. 

Klaget til departementet
I februar mottok Miljødirektoratet en begjæring fra Norske Skog Saugbrugs om å omgjøre vedtak om CO2-kompensasjon. Saugbrugs ba departementet vurdere på nytt grunnlaget for reduksjonen for årene 2018-2020.

Direktoratet avslo begjæringen, og bedriften anket derfor vedtaket inn for Klima- og miljødepartementet. Bakgrunnen for anken var at Norske Skog-konsernet gikk konkurs i slutten av 2017 og at det var dette konsernet som hadde de langsiktige kraftkontraktene som var grunnlag for avkortningen.

Fornuften seiret
Det er nettopp konkursen til Norske Skog-konsernet som har gitt grunnlag for departementets vedtak.

– Konkursen innebar noen endringer for Saugbrugs’ situasjon som er blitt tillagt avgjørende vekt i departementets vedtak, skriver Klima- og miljødepartementet i en melding.

Dette er en svært gledelig og viktig avklaring fra regjeringen. Vi har vært optimister og lagt til grunn at departementet ville vurdere saken på fritt grunnlag. Det har nå skjedd, og konklusjonen er som vi håpet. Nå har vi fått en politisk vurdering basert på lovverkets intensjon framfor stivbent etterlevelse av en forskrift. Slik unngår Norske Skog Saugbrugs å bli belastet med skjeve konkurransevilkår.