Hopp til innhold

To uker etter skjema

– Det er ikke bare telen i skogen som må slippe taket, vi er også avhengig av kjørbare veier. Foreløpig har vi startet så smått i lavereliggende områder, i Havass og i deler av Glåmdalen, forteller skogkulturansvarlig Christian Svenkerud.

– At vi ligger to uker etter skjemaet, er ikke problematisk. Snøen og telen forsvinner fort når sola begynner å varme. Men vi har selvsagt forberedt oss på en tidlig oppstart også i år, så våre innleide skogsarbeidere er på vei. Noen av dem er allerede kommet og inntil det er mulig å plante, har vi satt dem i gang med ungskogpleie og forhåndsrydding. Til dette er forholdene optimale, det er svært effektivt å utføre ungskogpleie før løvet spretter.

– Den sene våren vil forskyve plantesesongen. Normalt skal den være avsluttet til sankthans. Ser vi at det blir behov, er det mulig å søke om å forlenge plantesesongen tilsvarende det vi nå ligger etter. Dette tar vi en løpende vurdering på, forteller han.

Norske ungdommer vil plante skog

Glommen Mjøsen Skog gjorde en rekke tiltak for å få norske ungdommer til å plante skog da innreiseforbudet som følge av koronaen skapte stor usikkerhet foran plantesesongen i 2021.

Tiltakene som ble iverksatt førte til at norsk ungdom strømmet til i stort omfang og vi ansatte 278 ungdommer til å plante skog i 2021. Gledelig nok har vi mange av dem med oss fremdeles. I alt 40 av disse ungdommene er klare til vårplanting.

Chr Dufseth_web.jpgPlantekontroll: – Ungdommene har gjort en kjempejobb, sier skogkulturleder Christian Dufseth.

Flotte resultater etter koronasesongen

Ansatte i Glommen Mjøsen Skog brukte mye tid i 2021 på opplæring og oppfølging av de ferske plantørene. Skogkulturleder Christian Dufseth har den siste tida kontrollert mange felt som ungdommene plantet under koronavåren.

– De har gjort en kjempejobb. Gunstige forhold har også bidratt til god overlevelse og det er god kvalitet på plantejobbene som ble utført, forteller Christian Dufseth.

– I min region har jeg 5 ungdommer som nå går inn i sin tredje plantesesong. De kan jobben og har godt innarbeidede rutiner og trenger svært lite oppfølging, noe som gjør min jobb mye enklere, sier han.

Christian Dufseth forteller at det dukker opp en og annen søknad fra ungdom som ønsker å plante skog denne våren.

– Plantesesongen 2023 er nøye planlagt, når det gjelder planteinnkjøp og ressurser. Til de som måtte ønske seg plantejobb må jeg dessverre si at det er for sent for inneværende sesong, sier han.

Klare til dyst

Glommen Mjøsen Skog skal sette ut 17 millioner planter i sesongen 2023. 65 prosent av disse plantene skal settes ut i løpet av vårsesongen. Utenlandske og norske skogsarbeidere, entreprenører og plantører er klare til å innta skogene.  

Skogeiere som venter på å få plantingen igangsatt har ingen grunn til bekymring. Plantene vil ha like god kvalitet om de ligger et par uker ekstra på kjølelager.

– Innkjøpte planter oppbevares trygt og godt, og mannskapene er klare så fort forholdene tilsier det, forteller Christian Svenkerud.

Plantefeltkontroll.jpg

I god vekst: Skogkulturleder Christian Dufseth har den siste tida kontrollert mange felt som ungdommene plantet under koronavåren. Foto: Christian Dufseth