Hopp til innhold

-Jeg hadde lyst til å ha en sommerjobb som hadde med skog å gjøre, både for å få arbeidserfaring og kunnskap som jeg kan bruke videre i studiet. Det var veldig bra at Glommen Mjøsen Skog åpnet opp for den muligheten, sier Øverstuen. 

Dette er første gang andelslaget knytter til seg så mange studenter samtidig for sommerjobb. Øverstuen og de andre skogstudentene skal jobbe i hele geografien til Glommen Mjøsen Skog. De kommer til å jobbe i samsvar med EDEL-programmet som beskriver hvordan skogeier kan øke verdien på eiendommen sin med opptil 50 prosent.

– Vi søkte etter folk som kan snakke med skogeiere om skogkultur eller hjelpe til med å organisere de som planter og rydder ungskog. Målet er å hjelpe skogeierne å øke verdien på egen eiendom ved å gjøre gode og målrettete skogkulturtiltak til rett tid, sier skogsjef Jan Gaute Lie i Glommen Mjøsen Skog. 

studenter sommerjobb.JPG
Skogstudentene samlet på oppstartsdagen på Elverum med blant annet skogsjef Jan Gaute Lie (t.h) og administerende direktør Gudmund Nordtun (midten) i Glommen Mjøsen Skog. Foto: Øystein Haugerud.

Ungskogpleie er ett av tiltakene som kan ha mye å si for verdiøkningen og studentene skal jobbe som pådrivere for å øke kunnskapen til skogeierne om dette, forteller skogsjefen.

– Det er en flott og motivert gjeng. De har alle relevant faglig bakgrunn og går i tillegg gjennom et nettbasert kurs som heter Skogskjøtselsskolen. Vi tror studentene vil bidra positivt til godt trøkk på ungskogpleie gjennom hele sommeren, sier Lie. 

jgl.jpgSkogsjef Jan Gaute Lie i Glommen Mjøsen Skog ser fram til samarbeidet med studentene. Foto: Silje Ludvigsen

Skogslangs i Ringsaker, Vang, Løten og Stange
Øverstuen er nesten ferdig med kurset og synes det var en god måte å friske opp kunnskap og få testet seg. Han er ferdig med første året på skogfag på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. Fra før har han tatt naturbruk og skogbruk fra Lena videregående skole bak seg. I sommer skal han gå skoglangs i  Ringsaker, Vang, Løten og Stange. 

– Det som blir mest ålreit blir å se på aktuelle felt, prate med skogeierne, planlegge gode skjøtselstiltak og deretter se at det kan bli fine resultater, sier skogstudenten.

Tar direkte kontakt med skogeiere
Studentene sitter på lokalkontorene over hele geografien og tar kontakt med skogeiere med skog som kan være aktuell for ungskogpleie. 

– Via digitale kart sjekker jeg hvilke bestand som kan være aktuelle og ringer han eller hun for å høre om de har vurdert ungskogpleie. Jeg har tatt noen telefoner og opplever at skogeierne er interessert og ivrige etter å gjøre tiltak og har gjort avtale om befaring både denne uka og neste, sier Øverstuen.

– Jeg gleder meg til å være ute i frisk luft og prate med folk. Arbeidsdagen blir variert og det er en god frihet i å planlegge dagen selv. Jeg ser fram til å hjelpe skogeiere og selv få lære og utvidet kunnskapen. Det er alltid noe som skjer i skogen og som man blir enda mer bevisst på når man får mer kunnskap om det, sier Øverstuen.