Glommen-Mjøsen Skog - EDEL

EDEL

EDEL-programmet er kort og godt en bruksanvisning for hvordan skogeieren kan øke produksjonen og verdien i egen skog med 50 prosent.

 Skogen vokser bedre enn før på grunn av varmere og våtere klima. Forskning gir oss mer kunnskap om skogbehandling enn tidligere.

EDEL-programmet er bygd på et bærekraftig skogbruk, som betyr en balanse mellom økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige forhold.

EDEL-filmene viser deg markberedning, ungskogpleie og planting i praksis. 

MARKBEREDNING

PLANTING

UNGSKOGPLEIE

Rådene som skogbrukslederne gir skogeier skal nå være mer enhetlige, basert på den nyeste kunnskap som finnes om skogproduksjon. Målet er at EDEL skal hjelpe skogeier med å produsere 50 prosent mer volum og verdi på samme areal.

Oppskriften er enkel
EDEL kort oppsummert:

  • Bruk markberedning der det er mulig.

  • Velg rett plante til rett sted. Bruk foredlet plantemateriale og velg riktig plantebeskyttelse (f.eks. voks). Dette gir planta best mulig utgangspunkt. Målet er at framtidsskogen skal etableres raskt med mest mulig vekst.

  • Gjør plantefeltkontroll og fyll eventuelt på med flere planter.

  • Ungskogpleie er et viktig tiltak. Vær frampå med ryddesaga når lauvskogen begynner å konkurrere med de unge granplantene. Dette vil frigjøre framtidstrær.
  • Når tida er moden for det, kan tynning og gjødsling være aktuelt.

Starter du nå, med de rette tiltakene, kan du øke produksjonen i skogen din med inntil 50 prosent.

Skogproduksjonen skal økes
Behovet for tømmer kommer til å øke. Skogen er en klimavinner og et flertall på Stortinget ønsker at det hogges og plantes mer skog i Norge. Skogene våre binder hvert år en CO2-mengde som tilsvarer halvparten av Norges samlede klimagassutslipp. Skogen kan erstatte produkter fra olje, kull og betong.

Tilskuddene er gode
Skogeieren kan søke om kommunale tilskudd til markberedning og ungskogpleie. Staten gir tilskudd til tettere planting og gjødsling. Bruk av skogfond til investeringer i skogkultur som grøfterensk, markberedning, planting, ungskogpleie og gjødsling er veldig gunstig. Sjekk og prøv skogfondskalkulatoren på skogkurs.no.

Bruk EDEL, de gode tilskuddsordningene og skogfond til å starte arbeidet med å øke produksjonen i skogen din med inntil 50 prosent. Dersom du har spørsmål om EDEL, ta kontakt med din lokale skogbruksleder.

Ønsker du mer informasjon om EDEL