Hopp til innhold
Portrett av kvinne i skogen med mobiltelefon med kart på.
Anne Mæhlum og de andre konsulentene i Glommen Mjøsen Skog er eksperter på verdivurdering. Alle foto: Rannveig Røstad

Avdelingen for plan- og konsulenttjenester i Glommen Mjøsen Skog har gjennom mange år bygget en bred kompetanse på takst og verdsetting av skog.

– Vi kan skogtakst – og har derfor kunnskapen til å vurdere skogen og skogforholdene i en verdivurdering, forteller Anne Mæhlum.

Kombinerer tilgjengelige data med faglige vurderinger

For å fastsette verdien på en skogeiendom benytter hun og kollegene det som finnes av tilgjengelige data fra skogbruksplaner og andre databaser, kombinert med vurderinger som gjøres av et bredt fagmiljø i selskapet.

– Vi har et stort skogfaglig miljø med kompetanse både på det rent skogfaglige og det økonomiske, forklarer hun. Det å kjenne næringen og være lokalkjent er en stor fordel.

Kvinne ved PC på kontor.
Fagfolkene i plan- og konsulentavdelingen bruker blant annet tilgjengelige data fra skogbruksplan når de beregner verdien av en skogeiendom.

Fra små bestand til store eiendommer

Verdivurdering kan være aktuelt ved blant annet kjøp og salg av skogeiendom, ved generasjonsskifte eller ved beregning av erstatning til skogeier for vern av skog eller avståelse av grunn til andre formål som veiutbygging. Dette kan være omfattende og krevende prosesser hvor Glommen Mjøsen Skog sine konsulenter kan bistå for å sikre skogeierens interesser, både i myndighetsstyrte prosesser og ved frivillig vern av skog.

– Vi vurderer alt fra bittesmå bestand til store skogeiendommer, sier Mæhlum.

Glommen Mjøsen Skog har utført oppdrag på vegne av alt fra små private skogeiere, til store aktører som blant andre Nye Veier, Statnett, Bane Nor og lokale energi- og nettselskaper.

Frivillig vern

Når det er snakk om frivillig vern av skog er det skogeier selv som tilbyr skogareal til vern. Da betaler myndighetene for hele prosessen, uansett om det blir besluttet vern eller ikke.

– Vi bistår for å sikre skogeiers interesser, uten at skogeier trenger å betale, sier Anne Mæhlum.

Avdelingen for plan- og konsulenttjenester tar på seg oppdrag fortløpende og løser mindre konsulentoppdrag i løpet av kort tid.

Les mer om våre tjenester og ta kontakt!