Hopp til innhold
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland holder innlegg.
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland forklarte hvordan større lass gir færre kjøretøy, mindre utslipp, lavere kostnader og tryggere veier. Foto: Anita Ihle

Tirsdag møttes flere organisasjoner i Verdikjeden skog og tre og NHO-fellesskapet til seminar om effektivisering av transport på vei, i forbindelse med ny Nasjonal Transportplan som kommer til våren. Til stede var også veidirektør Ingrid Dahl Hovland og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Temaet var hvordan tømmer, melk, korn og andre varer kan fraktes mer effektivt og miljøvennlig enn i dag.

Større lass

Tømmertransporten på vei foregår med spesialbygde tømmervogntog. De fleste av disse har fram til nå bestått av en treakslet tømmerbil og en fireakslet tømmertilhenger.

– Det bør legges til rette for bruk av vogntog med flere aksler slik at vi kan øke totalvekten på kjøretøyene. Framover bør det som i dag er de største tømmerlassene, bli de minste lassene, sa Dag Skjølaas i Norges Skogeierforbund.

– Gamle bruksklasser bør fases ut

– Klassifiseringssystemet for offentlige veier bør endres slik at vi kan gjøre transporten mer effektiv, miljøvennlig og sikker. Det bør opprettes nye bruksklasser for moderne vogntog med flere aksler. I tillegg bør de eldste bruksklassene fases ut, mener Skjølaas.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og Dag Skjølaas i Skogeierforbundet.
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og Dag Skjølaas i Skogeierforbundet. Foto: Norges Skogeierforbund

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland fortalte at Statens Vegvesen vurderer utfasing av flere gamle bruksklasser.

– Det handler mye om forenkling for å øke nytten av eksisterende veinett, forklarte veidirektøren.

Hun er enig med næringene i at mer last på norske veier vil gi behov for færre kjøretøy, noe som både vil redusere klimagassutslipp, øke lønnsomheten og trafikksikkerheten.

– Selv om tyngre last vil øke slitasjen på veiene er det en lav kostnad i forhold til nytteøkningen, sa hun. En høringssak om dette vil derfor bli sendt ut i løpet av 2024.

Glommen Mjøsen Skog var til stede i møtet med næringspolitisk rådgiver Anita Ihle, og hun er glad for de positive signalene fra veidirektøren.

– Det er betryggende å høre at alle aktørene er så enige om at dette er tiltak som er nødvendige og smarte å gjøre, sier Ihle.

Hun er med i et prosjekt i Innlandet der det i snart tre år har vært en prøveordning for tømmervogntog med inntil 74 tonn totalvekt.

Les også: Samferdselsministeren legger til rette for effektivisering av tømmertransporten

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård holder innlegg.
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) under tirsdagens frokostseminar i Oslo. Foto: Norges Skogeierforbund

– Utbedre de veiene vi har

Samferdselsministeren la vekt på at vi må ta ut mest mulig effekt av de veiene vi allerede har.

– Vi må ta bedre vare på det vi har, utbedre der vi kan og bygge nytt når vi må, sa Jon-Ivar Nygård under innlegget sitt.

Han ville ikke komme med noen lovnader i forhold til Nasjonal Transportplan, men sa at målet er at den skal være ansvarlig og realistisk.

– Vi må ta bedre vare på det vi har, utbedre det vi kan og bygge nytt når vi må, sa samferdselsministeren.