Hopp til innhold

Skogbruksleder Torje Bjørke i Mjøsen Skog holdt EDEL-kurset. Han forteller at 30 bygdeungdommer deltok på kurshelga, som ledd i «Hogg for framtia», en satsing i regi av Norges Bygdeungdomslag.

– Deltagerne kom fra store deler av landet. Noen jobber på en av Norske Skogs fabrikker, noen kjører skogsmaskiner, mens andre går skogbruksutdanning på Evenstad og Ås. Felles var at mange skal ta over en skogeiendom i framtiden, sier Torje Bjørke. Han synes derfor det var inspirerende å møte så mange interesserte ungdommer.

EDEL er veldig relevant
EDEL-kurset til Mjøsen Skog ble holdt hos skogeier Johan Klundby på Biri.

– EDEL gir jo anvisning på hvordan man kan øke skogproduksjonen med inntil 50 prosent. Det er klart at det er interessant for ungdommen å høre om dette, sier Bjørke. Han minner om FNs klimapanel sier at aktiv bruk av skogen er helt nødvendig for å møte klimautfordringene.

 Skogbruksleder Torje Bjørke _ Mjøsen SkogEDEL-informasjonen til skogbruksleder Torje Bjørke var midt i blinken for NBUs satsing «Hogg for framtia». Foto: Tea Thujord

 

– Mange unge er bekymret for klimaendringene. Samtidig er altså aktiv bruk av skogressursene en del av klimaløsningen. Da er økt skogproduksjon veldig relevant, sier Bjørke.

Innekurs med skogkurs
I tillegg til EDEL-dagen til skogs, holdt Skogskurs «innekurs» med innføring i skogbruk og skogfond.

EDEL
Mjøsen Skog har utviklet skogprogrammet EDEL sammen med Glommen Skog. Les mer om EDEL her.