Hopp til innhold

Bærekraftsrapportering har endret seg fra noe mange bedrifter syntes var et ukjent og krevende terreng, til å bli et viktig verktøy for bedrifter å vise sitt bærekraftsarbeid på en god måte. Glommen Mjøsen Skog er nå stolte over å kunne presentere vår første bærekraftsrapport for virksomheten.

– Vi engasjerte i 2021 en trainee, Karoline Kjos-Nordli (24), med kompetanse og interesse på området for å koordinere og lede arbeidet. Store deler av organisasjonen har blitt involvert i arbeidet. Det har allerede gitt resultater i form av en økt bevissthet om betydningen av og hva det vil si å drive en bærekraftig virksomhet, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

– Bærekraft er en retning og ikke et mål – vi skal være i kontinuerlig utvikling. Vår første bærekraftsrapport vil være mer en «vareopptelling» og beskrivelse av nåsituasjonen enn et vitnesbyrd på alt vi har oppnådd innenfor bærekraft i 2021. Imidlertid har vi satt oss konkrete mål for hva vi vil oppnå, og vil arbeide målrettet for dette i 2022, sier han. 

Bærekraftsrapport for 2021 leser du her