Hopp til innhold

– Vi ønsker å belyse viktige skogfaglige områder som en møter i rollen som kommende eller etablert skogeier. Det er gratis, trengs ingen forhåndskunnskap for å delta, møteformen er rasjonelt og uten reiseavstand. Og vi svarer så godt vi kan via «chat» underveis og etter møtet, sier møteleder Ivar Stuve fra Glommen Mjøsen Skog.

Sett av en times tid og delta ut ifra egne interesser og mål for eiendommen og skogen.

SNØBREKKSKADER – HVA GJØR DU

På webinaret tar vi opp hva skogeierne bør gjøre dersom skogen er skadet av snø, problemstillinger rundt råte og senere barkbille-angrep og økonomiske vurderinger for skogeierne. Og ikke minst, hvordan kan skogeieren stelle skogen sin for å unngå slike skader i framtiden.

Skjer: 1. mars kl 19.00–20.00. Klikk her for å delta   

– Dessverre har tung, vår snø herjet med skogen steder i vår geografi og skogeiere fått verdifull skog ødelagt av stammebrekk, sier skogsjef Jan Gaute Lie i Glommen Mjøsen Skog.

– Dette har vi opplevd flere ganger i løpet av de siste sju årene. Vi ønsker å gi råd for at skogeieren skal komme best mulig ut av situasjonen når den nå har oppstått, sier Lie.

Mer om webinaret om snøbrekk leser du her

 

SKOGFOND – KURS OVER TO KVELDER

FØRSTE KVELD:
Kvelden gir en innføring i bruk og effekten av skogfond for deg som privat skogeier. Skogfondkalkulatoren blir presentert. V/ prosjektkoordinator ved Skogkurs, Bjørn Helge Bjørnstad

Skjer: mandag 15. mars kl 19.30 – 20.30 Klikk her for å delta

 

ANDRE KVELD:
Demonstrasjon av skogfond på nett, en enkel løsning som de færreste benytter. Kvelden gir en praktisk innføring i hvordan skogeier selv kan registrere skogfondbilag direkte inn i skogfondsystemet.

v/ skogbruksleder Ole Erik Dufseth

onsdag 17. mars kl 19.30 – 20.30 Klikk her for å delta

 

 

Webinarene vil fortløpende legges inn på vår møtekalenderens program.

Tips oss gjerne om tema du ønsker å høre mer om!