Hopp til innhold

Skogeier Ole Edvard Løken er midt i ei skogsdrift på eiendommen sin på Toten. Sammen med skogbruksleder Svein Olav Ramsrud ble drifta planlagt i september.

– Når jeg planlegger ei skogsdrift starter jeg med en gjennomgang med skogeier. Det er viktig at skogeier blir hørt, og at skogeier får hjelp til de oppgaven som ønskes utført, sier skogbruksleder Svein Olav Ramsrud i Mjøsen Skog.


Skogbruksleder Svein Olav Ramsrud mener det er viktig å involvere skogeierne i planleggingen av skogsdrifta. Foto: Kristina Skamsar

Langsiktighet
Planlegging er viktig fordi det handler om mer enn å hogge skog. Det handler også om å ta vare på skogen for framtidige generasjoner. Det innebærer pleie av skogen gjennom markberedning, planting og ungskogpleie.

– Vi ser på markberedning, planting, ungskogpleie og avvirkning som en helhet for skogeieren, sier skogbruksleder Svein Olav Ramsrud.

Drifta hos skogeieren på Toten har gått veldig bra så langt.

– Jeg er veldig fornøyd med Mjøsen Skog sine skogbruksledere. De er selve bindelddet mellom meg som skogeier, markedet og skogen min. Jeg vet at skogbrukslederen hjelper meg med at planene blir gjennomført – helt i fra avvirkning til planting og ungskogpleie er i gang om noen år, sier Ole Edvard Løken.


Skogeier Ole Edvard Løken er fornøyd med drifta Mjøsen Skog har regi på. Foto: Kristina Skamsar

Gratis befraing
Dersom du har behov for hogst og andre tiltak i skogen, din tilbyr Mjøsen Skog gratis befaring. Les mer om våre skogtjenester her. Eller, ta gjerne kontakt med din lokale skogbruksleder her

Film
Mjøsen Skog ble med ut på skogdsrifta på Toten. I filmen møter du både Svein Olav Ramsrud og Ole Edvard Løken.