Glommen-Mjøsen Skog - Gjødsling øker farten på skogen - husk fristen 1. mars

Gjødsling øker farten på skogen - husk fristen 1. mars

Skogkulturleder Bernt Bjørnstad i Glommen Mjøsen skog. Foto: Arne Leo Bertoia

Har du spørsmål om gjødsling, nøl ikke med å ta kontakt med Glommen Mjøsn Skog. Kanskje finner du også svaret i kortfilmen vi har laget.

Silje Ludvigsen 20.02.2020

Øker verdien på skogen
Gjødsling er kjent for å være det tiltaket i skogen som gir best avkastning, dette fordi det er såpass kort tid fra investeringstidspunktet og fram til hogst.

Om skogen avvirkes 6-10 år etter tiltaket ble utført vil gjødsling gi en mertilvekst på 1-2 m3/dekar når det gjøres på riktig skog.

Ved å bruke skogfond med skattefordel vil gjødsling ha en årlig avkastning på 10-25 prosent. Det gis inntil 40 prosent klimatilskudd ved gjødsling av skog.

Ta kontakt med skogbrukslederen din, hvis du lurer på om du har områder som egner seg for gjødsling.