Glommen-Mjøsen Skog - Ideelt for markberedning i høst

Ideelt for markberedning i høst

Lastbærermontert utstyr. Denne ligger i snitt på 5-7 daa i timen og kjører rundt 50-60 daa om dagen. Foto: Emma Mobakk, Sankerud Skog og maskin

Om du normalt ikke markbereder før planting eller naturlig foryngelse, er kanskje dette høsten hvor du skal prøve ut dette hjelpetiltaket for å få en enda bedre foryngelse av skogen din.

Silje Ludvigsen 13.08.2021

Sommeren 2021 har vært tilnærmet i ideell for markberedning. Regnskurene har stort sett kommet med passe mellomrom, slik at skogbrannfaren har vært minimal. Slik vil det fortsette utover høsten, og forholdene er derfor ideelle for markberedning. 

- Markberedning gir høyere overlevelse for skogplantene og redusert behov for suppleringsplanting, sier fagsjef Sverre Holm i Glommen Mjøsen Skog.

Han peker på flere fordeler med markberedning: 

- I felter hvor det er markberedt, vokser plantene raskere de første årene etter planting, den perioden hvor skadene fra konkurrerende vegetasjon er størst.

- Stammegnag fra gransnutebilla er et økende problem i plantefeltene og gransnutebille finnes i dag i hele vår geografi. Markberedning reduserer skadeomfanget fra gransnutebilla.

- Og til slutt, planting på markberedt mark er billigere enn på ikke markberedt mark. Når det så i de fleste kommuner gis tilskudd til markberedning, samt at det kan dekkes av skogfond med skattefordel, er markberedning den billigste forsikringsordningen vi har i dag for skogplanter, sier Holm. 

En del områder hvor det var planlagt vårplanting, men denne ikke kunne gjennomføres på grunn av manglende arbeidskraft, råder Holm skogeierne til nå å vurdere markberedning. 

- Hvis disse områdene ikke er markberedt og ikke plantes i høst, bør de markberedes nå og plantes førstkommende vår, råder Holm. 

Ta kontakt med din lokale skogbruksleder din for nærmere informasjon og bestilling av markberedning.