Glommen-Mjøsen Skog - Inntil 50% tilskudd på gjødsling i 2023!

Inntil 50% tilskudd på gjødsling i 2023!

Foto: Øystein Haugerud

Gjødsling er bra for skogen, bra for klima og bra for skogeiers økonomi - hvis det utføres til rett tid og på rett plass! Tilskuddsnivået for skoggjødsling i 2023 videreføres på samme nivå som tidligere – inntil 50% av kostnaden.

Merete Haagenrud 12.01.2023

- Tiden er inne for bestilling av gjødsling for sesongen 2023. I Glommen Mjøsen Skog har vi startet planleggingen for kommende sesong, forteller skogkulturansvarlig Christian Svenkerud.

Vi anbefaler gjødsling

Som mange kjenner til ble det ingen skoggjødsling i 2022 på grunn av mangel på gjødsel. Alt ble snudd på hodet 24. februar 2022 da Putin bestemte seg for å gå til krig mot Ukraina. Etter hvert ble det vanskelig med råvarer generelt, og gjødsel til matvareproduksjon ble naturligvis prioritert. Nå er tilgangen på gjødsel bedret, og i 2023 kan vi igjen tilby skoggjødsling med helikopter.

- Å gjødsle med nitrogen er et av de få tiltakene som gir en rask effekt på tilvekst og karbonbinding i skog. Riktig utført kan gjødsling gi økt tømmervolum, høyere andel av skurtømmer og god økonomi for skogeier, samtidig som den gir en positiv klimaeffekt, sier forsker Kjersti Holt Hanssen ved NIBIO.

- Gjødsling er kjent for å være det tiltaket i skogen som gir best avkastning, dette fordi det er såpass kort tid fra investeringstidspunktet og fram til hogst, sier Svenkerud.

Bestillingsfrist 1. mars

- At tilskuddet videreføres på samme nivå som tidligere, understreker at økt karbonbinding i skog er et viktig miljøtiltak, sier han.

Kontakt din skogbruksleder for mer info, og husk bestillingsfristen 1. mars.