Hopp til innhold
Grunnpris per skogeiendom: 475 kroner
Eiendommens første 1000 dekar: 0,41 kr/dekar produktiv skog
Arealer fra 1000 dekar til 10.000 dekar: 0,31 kr/dekar produktiv skog
Arealer over 10.000 dekar: 0,19 kr/dekar produktiv skog

Priser justert 01.01.2024 (alle priser er ekskludert mva.)

Det årlige abonnementet kan dekkes med skogfond med skattefordel.

Priseksempel

Kostnad for en skogeiendom på 1800 dekar:

Grunnpris per skogeiendom: kr 475,-
+ Pris for de første 1000 dekar produktiv skog: kr 410,-
+ Pris for arealer mellom 1000 og 1800 dekar produktiv skog: kr 248,-
= Sum kostnad for ALLMA-abonnement pr år: Kr 1133,-

 

Kontakt

Har du spørsmål om priser, vilkår og bestilling, ta kontakt med oss.

Odd Arne Brenn

Fagsjef ALLMA

Hva betaler du for?

Den årlige avgiften dekker tilgang til egen skogbruksplan i ALLMA på PC, ALLMA-app for Android, iPhone og iPad, support og ajourhold av data.

ALLMA-abonnenter får tilgang til en personlig ALLMA-side på web med full oversikt over egen skog. Der vises foreslåtte tiltak på skogeiendommen (se bildet under). På denne siden kan skogeieren sende inn forespørsel til skogbruksleder om f.eks. ungskogpleie og ettersyn av plantefelt.

Skogeier kan gi tilgang til andre

Skogeier må godkjenne hvis andre skal ha tilgang til data på hans eiendom. Det gis kun slik tilgang på eiendommer som har et ALLMA-abonnement fra før.

Bestill Allma-abonnement

Bestill Allma-abonnement

Her kan du registrere deg som abonnent på ALLMA. Du blir kontaktet av oss når vi har mottatt utfylt skjema.

Personlig informasjon

Informasjon om skogeiendommen