Hopp til innhold

Takstområdet omfatter Sør-Odal kommune.

Få oversikt over skogen din ved å bestille ny skogbruksplan med miljøregistrering. Produktivt skogareal i takstområdet er ca 400 000 dekar. Ny skogbruksplan gir deg en god oversikt over ressursene på din skogeiendom, samt et godt beslutningsgrunnlag for å forvalte skogeiendommen.

Du kan velge mellom fire planprodukter, som du kan lese mer om i den nedlastbare informasjonsbrosjyren under. Ved å bestille et produkt nå, vil du få oppdatert eller få utført miljøregistreringer i henhold til Norsk PEFC Skogstandard. Det gjør at du blir godkjent for salg av tømmer fra din eiendom de neste 15 år.

Last ned informasjonsbrosjyre om dette takstprosjektet.

Last ned viktig informasjon til skogeiere med over 1 500 dekar.

Last ned råd og anbefaling fra tømmerkjøperne i området.

Du kan følge framdriften på prosjektets nettside eller på prosjektets Facebook-side.

Kontakt

Ved spørsmål kan prosjektleder Rune Glæserud kontaktes:

Rune Glæserud

Plansjef