Glommen Skog AS

Glommen Skog AS utfører tjenester for skognæringen. Produktspekteret er rettet mot forvaltnings-, tømmeromsetnings-, avvirknings- og skogkulturoppdrag.

Vi har lokalt forankrede entreprenører som våre samarbeidspartnere.
Glommen Skog AS har få ansatte og korte kommunikasjonslinjer. Vårt felles mål er «å bli gode sammen».

Sertifisering

Organisasjonsnummer Glommen Skog AS: 941306594.


Personvernerklæring Glommen Skog AS

Innkjøpere i Glommen Skog AS:

Helge Syver Holte
Daglig leder / Innkjøper Midtre Buskerud
E-post: hsh@glommen.no
Tlf: 911 38 155

Jørgen Svennevig
Logistikk/ adm-støtte
E-post: js@glommen.no
Tlf: 992 66 255

Lars Tore Woie
Regionsjef og innkjøper Søndre Buskerud
E-post: ltw@glommen.no
Tlf: 917 36 114

Jon Olav Stensrød
Innkjøper Telemark og omegn
E-post: jos@glommen.no
Tlf: 920 38 592

Frode Rogstad
Innkjøper Indre Buskerud
E-post: fr@glommen.no
Tlf: 976 67 881

Knut Ola Fauske
Innkjøper Valdres, Nordre og Søndre Land
E-post: kof@glommen.no
Tlf: 400 89 700

Torbjørn Viksbråten
Innkjøper Midtre og Øvre Buskerud
E-post: tv@glommen.no
Tlf: 413 44 078

Pål Agnar Tveitan
Innkjøper Vestfold
E-post: pat@glommen.no
Tlf: 404 66 310

Erik Nesthorne
Innkjøper
E-post: ern@glommen.no
Tlf: 900 93 219