Hopp til innhold
Mann måler furuplante
Avdelingsingeniør Jørgen Ødegaard ved NIBIO måler en av furuplantene i forsøket. Foto: Kjersti Holt Hanssen/NIBIO

Funnene kommer fram i en undersøkelse gjort av forskere ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) i samarbeid med Glommen Mjøsen Skog.

Ville undersøke effekten av gjødsling

Forskerne ville først og fremst finne ut om skogplanter av gran og furu får en lettere start på livet i skogen hvis de får gjødsel når de plantes. Samtidig ville de undersøke betydningen av markberedning og tidspunkt for plantingen (vår eller høst).

Gjødsling kan øke vitalitet og vekst i eldre skog, og spørsmålet forskerne stilte seg var om det samme gjelder nyplantet skog. Nye typer gjødslingsmidler lover langsom avgivelse av næringsstoffer og en positiv virkning på plantene. Et av disse midlene, arGrow, er basert på arginin. Det er en aminosyre som finnes naturlig i planter og som er en organisk kilde til nitrogen.

Nå ville forskerne sjekke om en dose av dette gjødslingsmiddelet ved planting kunne styrke småplantene i konkurransen mot ugress og gransnutebiller. I så fall vil gjødsling kunne erstatte markberedning der det ikke er egnet.

Mann i hogstfelt
Ketil Engen, som er skogbruksleder i Gjøvik for Glommen Mjøsen Skog, på jakt etter egnet område for forskningsprosjektet. Foto: Kjersti Holt Hanssen/NIBIO

Forskningsfelt på Gjøvik

Høsten 2020 og våren 2021 ble til sammen 1280 gran- og furuplanter stukket i jorda i Gjøvik kommune. De ble plantet i to felt med middels bonitet. Noen av skogplantene fikk gjødsel og andre ikke. Noen fikk dessuten komme i markberedt jord, mens andre ble stukket ned i ubearbeidet skogbunn.

I tre vekstsesonger fulgte forskerne med på veksten og om skogplantene overlevde.

Mann med redskap for skogplanting.
Bernt Bjørnstad (da ansatt i Glommen Mjøsen Skog) i sving på forsøksfeltet våren 2021. Gjødsla slippes ned i planterøret ved plantingen. Foto: Kjersti Holt Hanssen/NIBIO

Markberedning svært positivt

Ikke overraskende spilte markberedning veldig positivt inn på hvordan det gikk med plantene.

Der det ikke var markberedt overlevde under 60 prosent av furuplantene, mens med markberedning overlevde mellom 85 og 99 prosent.

For gran var forskjellen mindre, men også der økte overlevelsen fra cirka 70 prosent til mellom 80 og 90 prosent.

Markberedning hadde også positiv effekt på veksten, både i høyde og diameter. Hos furuplanter viste biomassemålinger at vekten av rot og topp på plantene ble nesten tidoblet med markberedning.

Store furuplanter og små furuplanter på hogstflate.
Tydelige forskjeller på furuplantenes vekst. Markberedning og gjødsling med arginin til venstre, hverken markberedning eller gjødsling til høyre. Foto: Kjersti Holt Hanssen/NIBIO

Høstplanting like bra som vårplanting

Om skogplantene var plantet på våren eller høsten viste seg å ha lite å si for om de overlevde.

– Det mest overraskende i forsøket vårt var det gode resultatet etter høstplanting av furu, hvor både overlevelse og vekst økte sammenliknet med vårplanting, sier Kjersti Holt Hanssen og Inger Sundheim Fløistad ved NIBIO.

For furu var høstplanting minst like bra som vårplanting, faktisk med noen få prosent høyere overlevelse enn vårplanting.

Det overrasket også fagsjef skogskjøtsel i Glommen Mjøsen Skog, Sverre Holm.

–  I Norge har det vært en skepsis mot høstplanting av furu, uten at man egentlig har hatt noen god forklaring på hvorfor det er slik. Denne undersøkelsen viser derimot at furu med fordel kan plantes om høsten, sier Holm.

Fagsjef skog i Glommen Mjøsen Skog, Sverre Holm, synes flere av resultatene var overraskende. Spesielt at det er så vellykket å plante furu på høsten. Foto: Hans Haug

Gjødsling kan ikke erstatte markberedning

Selve gjødslingen hjalp i liten grad skogplantene å overleve, bortsett fra en liten positiv effekt for de furuplantene som i tillegg var plantet i markberedt jord.

Gjødsel hjalp ikke på veksten for furu, mens granplantene ble noe høyere med gjødsel.

– Konklusjonen blir, veldig enkelt, at det har mindre betydning om du planter om våren eller høsten, både for gran og furu. Det spiller heller ikke så stor rolle om du bruker arGrow startgjødsling. Det som er vesentlig, er at du markbereder og bruker plantører som kan jobben sin, sier Sverre Holm.

Les også: Vi hjelper deg med planting

Fagsjefen er glad for samarbeidet med NIBIO og støtten prosjektet har fått fra Utviklingsfondet for skogbruket og Skogtiltaksfondet for finansiering.

– Resultatene fra denne undersøkelsen kan vi sette rett ut i produksjon og det hjelper oss til å bli enda bedre til å skape verdier i skogen, slår Holm fast.