Hopp til innhold

Johansen Skogsdrift AS har tidligere vært finalist i kåringen Årets lærebedrift i MaskinEntreprenørenes Forbund. Denne gangen var det Årets bedrift 2021 i Elverum – en pris som nå deles ut av SpareBank 1 Østlandet sammen med Elverum kommune og andre samarbeidspartnere. Prisen ble delt ut av konsernsjef Richard Heiberg i SpareBank 1 Østlandet.

Johansen Skogsdrift er en av de største entreprenørbedriftene som hogger tømmer på oppdrag fra Glommen Mjøsen Skog, og begge disse virksomhetene entret podiet foran 240 næringslivsaktører i Terningen Arena 08.11.2022. Først administrerende direktør Gudmund Nordtun med foredrag om Glommen Mjøsen Skogs rekrutteringsarbeid, deretter driftssjef Steffen Johansen som prismottaker på vegne av Johansen Skogsdrift.

Og det er en gjev pris de har blitt tildelt: Prisen går til bedrifter som har gjort en særlig innsats for å utvikle virksomheten, stimulert til samarbeid mellom virksomheter, eller bidratt til positive prosjekter for Elverum. Det er ønskelig at vinneren framstår som en inspirasjonskilde som fremmer utvikling av næringsvirksomhet i bærekraftig retning innen samfunn, miljø og økonomi.

20221108_104124.jpg

Elverumsradioen var raskt på pletten med intervju av prisvinneren.

Juryen ga følgende begrunnelse for tildelingen:

Johansen Skogdrift AS er en familiebedrift som ble stiftet i 1992, men historien strekker seg tilbake til 1950-årene da Torleif Johansen startet tømmerkjøring med hest. Siden etableringen av aksjeselskapet i 1992 har Johansen Skogsdrift hatt en jevn og god vekst. De utfører både tynning og sluttavvirkning, primært i Elverum og omliggende kommuner.

Juryen finner at selskapets utvikling bidrar på positiv måte til de tre pilarene i bærekraftig utvikling:

Johansen Skogsdrift AS har i dag 30 ansatte, og er med det en stor arbeidsgiver. De har gjennom alle år tatt inn lærlinger, som er et viktig element for utdanning av nødvendig kompetanse og arbeidskraft i regionen vår.

De er med og forvalter skogen på en bærekraftig måte med å gjennomføre arbeidet med høy kvalitet og med en ny moderne maskinpark som bidrar til lavest mulig utslipp, og til det beste for de ansatte!

Selskapet har de siste 3 årene hatt en stabil omsetning på i overkant av 50 millioner kroner, og gode positive resultater. Pr 31.12.21 hadde selskapet en bokført egenkapital på 6,3 millioner kroner, og sum eiendeler på 32 millioner kroner.

Johansen Skogsdrift AS har bygget en sterk og solid bedrift over flere år og generasjoner, og har opparbeidet seg et godt navn i markedet.

Juryen vil med tildelingen sette pris på den viljen og langsiktigheten som ligger bak virksomheten.

20221108_103042.jpg

Skogsjef Torgrim Fjellstad i Glommen Mjøsen Skog gratulerte Steffen Johansen med svært velfortjent pris. 

Til gratulantene etter prisutdelingen kunne driftssjef Steffen Johansen blant annet fortelle at bedriften nå har tre lærlinger, samt at en fjerde er vei inn i bedriften.

Han satte stor pris på at bedriften blir hedret på denne måten i Elverum, hvor Johansen Skogsdrift har sin base.

– Det er veldig inspirerende for oss å få en slik pris, sa Steffen Johansen, før han måtte tilbake til pågående skogsdrift i Åmot, hvor nettopp en av de tre lærlingene var i aksjon.

Juryen for årets bedrift har i år bestått av representanter fra Elverum kommune, SpareBank 1 Østlandet, Østlendingen, Klosser Innovasjon og Glommen Mjøsen Skog SA.