Hopp til innhold

Skogsdrifta foregikk i Gjøvik kommunes skog ved Øverby, der entreprenør Arnfinn Hagestuen utførte drifta på oppdrag for Mjøsen Skog. Se film fra besøket nederst i saken.

Ønsker økt fokus på skog- og trenæringen
Den nye skogministeren er opptatt av aktiv bruk av skogen. Tidligere på dagen den 12. mars hadde statsråden besøkt både Moelven og Huntons nye fabrikk på Skjerven og sett med egne øyne hvordan skogressursene i Innlandet foredles på en framtidsrettet måte. Under skogbesøket fikk hun et innblikk i hvor digital og avansert moderne skogsdrift er samtidig som den drives på en bærekraftig måte.

– Det er ei flott næring. Det er ei næring som vi må gi fokus. Denne næringen trenger også støtte fra storsamfunnet i planlegging, sier Bollestad, som mener både kommunepolitikere, fylkespolitikere Stortinget og regjeringen må tenke på hvordan man kan bruke mer tre framover.

– Skogen blir kjempeviktig for framtiden i et klimaperspektiv og i et grønt skifte. Det blir også viktig å forvalte skogen. Det betyr å ta ut skog og plante skog, slik at vi kan overgi skog til generasjonene som kommer. Vi kan ikke forbruke, men vi må bruke skogen vår, sier Bollestad.

Det starter i skogen
Johannes Bergum, konst. administrerende direktør i Mjøsen Skog, informerte statsråden og de øvrige gjestene om Mjøsen Skog og hvordan den grønne verdikjeden starter i skogen.

– All kommunikasjon mellom Mjøsen Skog og hogstmaskinen skjer digitalt, og vi legger vekt på å kappe tømmeret optimalt slik at skogeieren får høyest mulig verdi ut av drifta. Etter hogsten skal det etableres ny skog. Gjøres de riktige tiltakene, kan skogproduksjonen øke med 50 prosent. Det er et viktig bidrag til det grønne skiftet, sa Bergum.

Olaug Vervik Bollestad til skogs med Mjøsen Skog Foto Berit SannessFra Landbruks- og matdepartementet hadde statsråd Olaug Vervik Bollestad med seg ledelsen i både skogavdelingen, forskningsavdelingen og kommunikasjonsavdelingen til skogs. Foto: Berit Sanness

 

Det starter med ALLMA
Skogbruksleder Ketil Engen i Mjøsen Skog fortalte hvordan skogsdrifta planlegges.

– Aller helst starter det med at jeg tar en tur til skogs med skogeier. Da ser vi på hvilke tiltak som bør gjennomføres, inkludert hogst. Den digitale skogbruksplanen ALLMA ligger på nettbrettet, så det er bare å sjekke der mens vi går i skogen. Spesielle miljøhensyn vil være markert i kartet. Under planleggingen av drifta avklarer jeg med skogeier hvordan ny skog skal etableres. Som oftest skjer det gjennom markberedning og planting, og ettersom ALLMA blir løpende oppdatert, vil behovet for markberedning og planting framkomme når drifta er utført, sa Engen.

Knut Storberget_Olaug Vervik Bollestad_Ketil Engen Foto Berit SannessSkogbruksleder Ketil Engen forklarte nytten av ALLMA til fylkesmann Knut Storberget og statsråd Olaug Vervik Bollestad. Bak: adm. dir. Per Skorge i Norges Skogeierforbund. Foto Berit Sanness

 

Opprusting av skogsbilveiene
Kommunikasjonssjef Berit Sanness i Mjøsen Skog minnet om at vi er helt avhengig av et fungerende skogsbilveinett for å få ut tømmeret og behandle den nye skogen aktivt.

– Vi er glad for at Solberg-regjeringen har prioritet mer midler til opprusting av skogsbilveier, for behovet er enormt. Derfor er det viktig at regjeringen fortsetter å prioritere dette. Vi har samtidig utfordringer med sovende veiforeninger og byråkrati i forbindelse med organiseringen av veiforeningene. Dette vil vi gjerne ta nærmere opp ned departementet sammen med Norges Skogeierforbund, sa Sanness.

Begeistret statsråd
Statsråd Olaug Vervik Bollestad fikk bli med entreprenør Arnfinn Hagestuen på en demonstrasjonstur med hogstmaskinen. Det falt i smak. -Dette var en fantastisk opplevelse, sa skogministeren.

Arnfinn Hagestuen og Olaug Vervik Bollestad 12.03.2019 Foto Berit SannessSkogministeren prøvesitter inne i Arnfinn Hagestuens hogstmaskinen. Foto: Berit Sanness

Kjell Joar Rognstad_Frode Lyssandtræ_Johannes Bergum 12.03.2019 Foto Berit SannessGod stemning i skogen. Fv. avdelingsdirektør Kjell Joar Rognstad, FM Innlandet, avdelingsdirektør Frode Lyssandtræ, Landbruks- og matdepartementet, og konst adm. dir Johannes Bergum, Mjøsen Skog.

 

Film fra skogbesøket
Her finner du en film fra statsrådens tur til skogs sammen med Mjøsen Skog.