Hopp til innhold

Strategien slår fast at om vi utnytter mulighetene kan skogressursene gi viktige bidrag til en bærekraftig samfunnsutvikling, grønn omstilling av økonomien og nye lønnsomme arbeidsplasser.

Strategidokumentet inneholder både en strategi for økt forsknings- utviklings- og innovasjonsaktivitet i skog- og trenæringen og strategi for å stimulere etterspørselen etter grønne, trebaserte produkter.

Tro på skog- og trenæringen
Landbruks- om matminister Olaug Vervik Bollestad hadde en dag fylt og skog- og trenæring da hun besøkte Innlandet i går. Og næringens representanter møtte en entusiastisk statsråd som signaliserte stor tro på skog- og trenæringen.

– Skogen renser lufta ved å binde CO2 og produserer et fornybar råstoff som vi trenger mye av framover, for vi må bli grønnere, smartere og mer nytenkende. Her kan Innlandet spille en vesentlig rolle, sa landbruks- om matminister Olaug Vervik Bollestad.

Ett av tiltakene hun omtalte var et dialogforum.

– Jeg ønsker å etablere et dialogforum der skog- og trenæringen og myndighetene deltar. Det tror jeg blir nyttig for å få lykkes med å nå de skogpolitiske målene, sa statsråden. Skog- og trenæringen hilser tiltaket velkommen.

Følger opp anmodningsvedtak
Strategidokumentet som nå er lagt fram følger opp anmodningsvedtak fra Stortinget i forbindelse med behandlingen av Skogmeldingen i 2017, Meld. St. 6 (2016-2017) Verdier i vekst – konkurransedyktig skog og trenæring. Da Skogmeldingen ble lagt fram etterlyste vi en tydeligere oppfølging av SKOG22 og en samlet strategi for utvikling av næringen. Også Stortinget var mer offensive enn regjeringen. En enstemmig næringskomité definerte skog- og trenæringen som strategisk viktig for Norge og fattet anmodningsvedtak som ba om oppfølging på flere områder.

Nå har regjeringen kvittert ut med strategidokumentet, og det hilser vi velkommen.

Moelven imponerer
Etter statsrådens framlegging av strategidokumentet, informerte konsernsjef Morten Kristiansen om hvordan Moelven Industrier har jobbe innovativt og målbevisst med industriell utvikling basert på skogressursene i flere tiår. Innsatsen har gitt resultater, noe som også ble demonstrert under den etterfølgende omvisningen i Moelven Limtres lokaler. All grunn til å la seg imponere over et konsern som leverer!

Morten-Kristiansen_statsråd-Olaug-Bollestad_Heidi-Finstad-treindustrien_Knut-Storberget-og-Per-Skorge Foto Gunnar Gundersen

F.v. konsernsjef Mortern Kristiansen (Moelven), statsråd Olaug Vervik Bollestad, adm.dir. Heidi Finstad (Treindustriern), fylkesmann Knut Storberget og adm. dir. Per skorge (Norges Skogeierforbund). Foto: Gunnar Gundersen