Hopp til innhold

Fusjonssaken
Hovedsaken på det ekstraordinære årsmøtet i Mjøsen Skog SA er behandling av fusjon mellom Mjøsen Skog SA og Glommen Skog SA. Fusjonsplanen er publisert her.

Totalt kan det avlegges 137 stemmer, og det kreves 4/5 flertall.

Møtene i de 21 lokale valgkretsene innenfor Mjøsen Skog har alle vedtatt å støtte fusjonen, og delegatene derfra stiller med bundet mandat i årsmøtet. I tillegg har de fem valgkretsene til allmenningene/Pihl i alt 31 stemmer. Flere av allmenningene har frontet støtte til fusjonen, så den forventes nå vedtatt. Se resultatene fra møtene i de lokale valgkretsene her.

Selv om både Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA vedtar fusjon den 18. juni 2019, vil begge vedtak forutsette at Konkurransetilsynet ikke har innvendinger. Konkurransetilsynets konklusjon vil foreligge først seinere. Ny frist for Konkurransetilsynet er nå 25. juli.

Foreslår at Uggen fortsetter
Den 31. mai stilte styreleder Terje Uggen sin plass til disposisjon. Valgkomiteen har nå konkludert og innstiller på at Terje Uggen fortsetter som styreleder i Mjøsen Skog.

Valgkomiteen skriver i sin innstilling, datert 14. juni 2019:

«Styreleder Terje Uggen informerte 31.5 styret og valgkomiteen om at han stiller sin plass til disposisjon.

Valgkomiteen har gjennomført en gjennomgang av presseomtale, gjennomført en undersøkelse i skogeierlagene og allmenningene. Det er videre gjennomført intervjuer med styrets medlemmer inkludert ansattrepresentanter, samt konstituert adm dir i Mjøsen Skog og adm dir i Glommen Skog.

Valgkomiteen konkluderer denne gjennomgangen med å innstille Terje Uggen til å fortsette som styreleder i Mjøsen Skog og ved en fusjon ta rollen som styreleder i det sammenslåtte selskapet.»