Hopp til innhold
Gravemaskin bearbeider skogsjorda flekkvis på et hogd område.
Skal du gjøre tiltak i skogen din på egenhånd, som hogst, planlegging av hogst eller markberedning, er det krav om at du må ha kurs i Norsk PEFC Skogstandard. Foto: Silje Ludvigsen

Kravet er at kurset i den reviderte standarden må være bestått innen 1. mars 2024. Det er ett år etter at ny Norsk PEFC Skogstandard trådte i kraft, med nye regler for hvordan skogbruket i Norge skal drives på en bærekraftig måte.

Standarden inneholder 30 kravpunkter som beskriver hvordan skogeier skal forvalte og drive skogen.

– Kurs i den nye PEFC-standarden vil være nyttig for alle skogeiere og vi anbefaler flest mulig å ta det, sier skogsjef i Glommen Mjøsen Skog, Torgrim Fjellstad.

Allerede har flere hundre av Glommen Mjøsen Skog sine andelseiere gjennomført kurset digitalt eller fysisk i gruppe.

Må skogeier ha kurs?

Ansvaret for at kravene i Norsk PEFC Skogstandard blir fulgt i den enkelte skog ligger hos skogeier. Du kan sette bort hogst, planlegging av hogst og gjennomføring av skogbrukstiltak til en profesjonell part som har gruppesertifisering, slik som Glommen Mjøsen Skog. Da trenger du ikke å ta kurset selv, fordi våre fagfolk og entreprenører har den nødvendige kompetansen.

Hvis du derimot vil gjøre arbeidet selv, må du ha bestått kurs. Det gjelder også hvis du hogger i egen skog med motorsag.

Les også: Skogeiere som hogger selv må ta PEFC-kurs

Portrett av Torgrim Fjellstad.
– Kravet om at de som skal utføre markberedning må ha PEFC-kurs gjelder også for skogeiere som gjør markberedning selv med gravemaskin, sier skogsjef Torgrim Fjellstad. Foto: Silje Ludvigsen

Markberedning med gravemaskin på egenhånd

Kravet om PEFC-kurs gjelder også for alle som skal utføre markberedning i skogen, enten det er entreprenører eller skogeieren selv.

– En del skogeiere har egen gravemaskin og har utført markberedning i skogen sin selv. Det kan du fortsatt gjøre, men da er det krav om at du har bestått kurs i Norsk PEFC Skogstandard, sier Torgrim Fjellstad.

Kontrakt må inngås før hogst

Skogsjefen minner også om at det er viktig å inngå kontrakt om salg av tømmeret før du starter hogsten.

– For å sikre at du får levert tømmeret som sertifisert , må du ha skrevet kontrakt på forhånd, sier han.

Hvem trenger PEFC-kurs?

  • Den som planlegger hogst.
  • Den som gjennomfører hogst (også selvhogst med motorsag).
  • Den som utfører markberedning (også på egenhånd med gravemaskin).

Ved alle tiltak i skogen er det er imidlertid krav om at du kjenner til de punktene i PEFC Skogstandard som gjelder det aktuelle tiltaket.

Hvis du for eksempel skal plante skog, er det viktig at du setter deg inn i de punktene i standarden som angår skogplanting. Det kan du for eksempel gjøre ved å ta et digitalt kurs i skogplanting gjennom Skogkurs.

Digitalt kurs

PEFC-kurs kan gjennomføres digitalt gjennom Skogkurs. Du kan ta kurset hjemmefra via PC eller nettbrett. Det er beregnet å ta fra seks til åtte timer, men du kan gå inn og ut av nettkurset så ofte du vil.

Kurset tar for seg de 30 kravpunktene i Norsk PEFC Skogstandard og deres praktiske betydning for forvaltning og drift av en skogeiendom. Underveis er det tester i de ulike emnene.

Det er også mulig å leie inn en godkjent instruktør fra Skogkurs sammen med andre lokale skogeiere og få kursbeviset etter en dags innendørs undervisning og diskusjon. Dette kan organiseres av skogeierområdet i Glommen Mjøsen Skog.

Nettkurs i Norsk PEFC Skogstandard

  • Gjennomføres på PC eller nettbrett.
  • Ordinær pris: 1250 kr inkludert mva.
  • Utgifter til kurset kan du dekke med skogfondet ditt. Det gjør du ved å be om refusjon på skogfond.no.