Glommen-Mjøsen Skog - Juridisk rådgivning

Andelseierdemokrati

Bruk din innflytelse som andelseier. Enhver andelseier har én stemme – bruk den i andelseiermøter i ditt skogeierområde, engasjer deg som tillitsvalget eller ta kontakt med oss og fortell oss hvordan vi kan bli bedre.