Glommen-Mjøsen Skog - Andelseierfordeler

Andelseierfordeler

Det lønner seg å være andelseier - du får:

 • Konkurransedyktige tømmerpriser.
 • Fortrinnsrett på avsetning av tømmer og trygghet for framtidige tømmerleveranser.
 • Garanti for tømmeroppgjør og ev forskudd til gunstig rente.
 • Gratis vurdering av spesialtømmer til en høyere salgspris.
 • Eierskap i skogbasert industri
 • Utbytte som etterbetaling på solgt virke fra andelseierne, samt andelsutbytte på andelskapitalen.
 • Påvirkningsmuligheter på andelslagets prioriteringer, og dermed på utviklingen i næringen.
 • Deltakelse i et aktivt skogfaglig miljø i det skogeierområdet der du har skogen din.
 • Høy kvalitet på skogkulturarbeider utført av dyktige fagfolk.
 • Aktuell og nyttig informasjon om Glommen Mjøsen Skog, skog- og trenæringen.
 • «Min side» med oversikt over andelskapital, egen eiendom, tømmeroppgjør og fakturaer samt avtaler og dokumenter.   
 • Rådgivning i skattespørsmål, grunneiersaker og eierskifte. Som andelseier tilbys du en halvtimes gratis juridisk rådgivning i året.
 • Gode fordelsrabatter med Agrol og Agricard