Hopp til innhold

(se hele webinaret i opptak lenger ned i teksten)

– Vi valgte å konsentrere oss om snøbrekk på første webinar, fordi det de siste ukene er kommet inn mange henvendelser til oss fra skogeierne i vår geografi rundt temaet, sier møteleder Ivar Stuve.

– Mange lurer på hvordan de skal få oversikt, hvilke økonomiske konsekvenser det er snakk om og hva de bør gjøre, forteller han.

Stuve står sammen med kommunikasjonssjef Silje Ludvigsen og skogskjøtselssjef Sverre Holm for planleggingen av vårens webinarer i regi av Glommen Mjøsen Skog. Målgruppen er  skogeiere og andre som er interessert i skogbruk. 

-Solid faglig opplegg

Webinaret om snøbrekk var første direktesendte sending og gikk av stabelen 1. mars klokka 19.00-20.00. Én av dem som deltok var leder for Sør-Gudbrandsdalen skogeieromåde, Jon Grunde Roland: 

– Vi har mye snøbrekkskader i vårt område. Det er viktig at folk våkner og ser hva som skjer, sier Roland.

– Webinaret var interessant og hadde et godt og solid faglig opplegg. Jeg kommer absolutt til å delta på flere webinarer fra Glommen Mjøsen Skog, sier Roland. 

Alvorlig for dem det gjelder

Til sammen 130 tilhørere fulgte webinaret live. Gledelige tall, sier Stuve:

– Vi er svært fornøyd med oppmøtet. Det er store lokale forskjeller når det gjelder snøbrekk, men for mange er dette alvor, og som ansvarlige forvaltere av skog ønsker de råd og kunnskap om hva de kan og bør gjøre, sier Stuve. 

Innlederne var fagfolk fra Glommen Mjøsen Skog, som orienterte om hvordan du får oversikt, hva det har å si økonomisk ved å hogge slik skog nå eller la det stå og hvordan du pleier skogen for å redusere faren for snøbrekk i framtiden.

Seniorforsker Svein Solberg fra Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), fortalte om faren for barkbille- og råteangrep hvis du ikke gjør noen ting. Tilhørerne kunne stille spørsmål underveis via chat og få svar der og da. 

Fleksibel møteplass 

– Digitale møteplattformer har utviklet seg kraftig som følge av at vi har måttet tilpasset oss hverdagen med coronasituasjonen. Det skaper også spennende muligheter for å nå ut til et større publikum, sier kommunikasjonssjef Silje Ludvigsen i Glommen Mjøsen Skog.

– Via Webinar kan vi formidle vår fagkunnskap om skogbruk på en ny og svært fleksibel måte. Du velger selv om du vil følge det direkte fra godstolen hjemme, eller om du ønsker å se webinaret senere i opptak, sier Ludvigsen.

Skogfond neste

Neste webinar handler om SKOGFOND og er en kursserie over to kvelder.

15. mars blir det innføring i bruk og effekten av skogfondordningen, i regi Skogkurs. Les mer her

17. mars kan skogeierne lærer om hvordan de bruker skogfond på nett. Les mer her

Webinarene er åpne for alle og du kobler deg på ved å klikke på lenken som leder deg direkte til Teams Direktesendt sending.

Lenken finner du i arrangementsinformasjonen på Møtekalender på vår hjemmeside og på arrangementer under vår Facebook-side. 

Fikk du ikke vært med på webinaret om snøbrekk? Se opptaket her: