Hopp til innhold

Miljødirektoratet har nå bevilget to millioner kroner til videreføring av villsvinprosjektet for 2021. Pengene kommer fra Landbruks- og Matdepartementet og er forhandlet fram over jordbruksavtalen. Prosjektet samarbeider også med kommunene og Norges Jeger- og Fiskerforbund, skriver bondelaget.no.

– Villsvin er på full fart inn i norske skoger og har blitt et svært aktuelt tema for oss som grunneierorganisasjon. Glommen Mjøsen deltar sammen med Bondelaget, NORSKOG og Utmarksforvaltningen AS i «Villsvinprosjektet» som har som formål å finne forvaltningsmodeller som kan sikre at myndighetenes målsetninger innfris. Prosjektets fase 1 er avsluttet og finansiering av fase 2 med videre arbeid rundt modeller for organisering av jakt, bruk av feller etc er nå finansiert, forteller næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog.

Grunneierne i førersetet

Glommen Mjøsen Skogs engasjement i prosjektet er tuftet på et prinsipielt syn om at jakt er grunneiers rettighet.

Målet er at «villsvinbestanden i Norge skal forvaltes med mål om færrest mulig villsvin spredt ut over et minst mulig område».  Solidaritet med jordbruket og de utfordringene de vil oppleve med villsvin er også sentralt i vårt engasjement.

Færrest mulig, på minst mulig område

Høsten 2019 startet prosjektet Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge. Prosjektet består av Norges Bondelag, NORSKOG, Glommen Mjøsen Skog SA og Utmarksforvaltningen AS.

Helt på tampen av 2019 la Miljødirektoratet og Mattilsynet fram Nasjonal handlingsplan mot villsvin. Her er målet at det skal være færrest mulig villsvin i Norge, fordelt på et minst mulig område. Bakgrunnen er afrikansk svinepest som har svært høy dødelighet blant ville og tamme svin. Jo færre villsvin vi har i Norge, desto mindre er sjansen for at smitten vil kunne etablere seg. 

Mer om saken på bondelaget.no

Villsvin 2 Foto Andreas Lischka -Pixabay.jpg

Et fullvoksent villsvin kan veie opp mot 200 kilo. Foto: Pixabay