Hopp til innhold

Allemannsretten er noe alle nordmenn setter stor pris på. Den er viktig i mange sammenhenger og gir grunnlag for at norsk natur kanskje er den viktigste bidragsyter til god folkehelse. Ingen har noe ønske om å svekke allemannsretten. Den er da også godt beskyttet og gitt et innhold blant annet i Friluftsloven.

Det er allikevel et faktum at allemannsretten bygger på at man har en rett til ikke-kommersiell bruk av utmarka. Den er eid av andre, men du har en rett til å bruke den. Dette betyr også at allemannsretten omfatter noen plikter. Å etterleve disse er viktig for å unngå unødige konflikter og unngå skader på naturens kvaliteter vi alle ønsker å nyte.

Derfor må diskusjonen rundt dette Grunnlovsforslaget bli svært prinsipiell. Forslaget setter allemannsretten opp mot eiendomsretten og gir allemannsretten en høyere beskyttelse enn eiendomsretten. Det kan bli mye juridiske nøtter av dette, og det tror ikke jeg noen egentlig vil. Ønsker vi at det skal bli uklarhet rundt eiendomsrettens stilling og dens innhold på et område der man har en rett til å bruke annen persons eiendom?

Mange tror nok at eiendomsretten er beskyttet av Grunnloven. Det er den ikke, og forslaget som ligger til behandling innebærer dermed indirekte en svekkelse av eiendomsretten.

Eiendomsretten har ikke annen beskyttelse i Norge enn det Grunnlovens § 105 gir; «Krev omsyn til samfunnet at nokon må gje frå seg sin faste eller rørlege eigedom til offentleg bruk, skal ho eller han få fullt vederlag av statskassa.»

Du har krav på å få erstatning om Staten tar fra deg noe, men eiendomsretten i seg selv er ikke beskyttet. Stadige konflikter rundt tomtefeste, vernesaker, pelsdyr, rovviltpolitikk og ekspropriasjon, for å nevne noe, har vist hvor konfliktfylt begrepet «fullt vederlag» er.

Allemannsretten er godt forankret og beskyttet i det norske lovverk allerede. Det ønsker ingen å svekke. Det prinsipielle blir altså om allemannsretten skal heves opp til å få beskyttelse på et høyere nivå i norsk lovverk enn eiendomsretten til eier av utmarka som allemannsretten gir deg rett til å bruke.

Jeg har tillit til at Stortinget vil se utfordringene dette forslaget vil skape.

Kronikken leser du blant annet på nationen.no