Hopp til innhold

– Vi erfarer at turgåere stopper opp og lurer på hvorfor det står igjen høye stubber på hogstflater og hvorfor noen har hogd skogen de pleier å gå i. Tenk Tre har derfor utviklet en serie skilter som gir turgåere informasjon om noe av det de ser under skogsturen, sier lederen i styringsgruppen til Tenk Tre, Magne Vikøren, som til daglig er kommunikasjonsdirektør i Moelven.

Vikøren klippet snora da den nye skiltstien ble offisielt åpnet i Mosjømarka i Løten tirsdag. Skiltene, som er utviklet i samarbeid med Det norske Skogselskap, er lagt opp til å fortelle turgåerne om skogbruk på en enkel og illustrativ måte. 

– Med de nye skiltene til Tenk Tre kan turgåere få informasjon om blant annet klimanytten av skogen, hva tømmeret blir til og hvilke miljøhensyn skogbruket tar, sa Vikøren.

– Hele verdikjeden står bak Tenk Tre. Sammen ønsker vi å vise hvordan skog og tre kan bidra i det grønne skiftet. For tiden opplever vi interesse for tre til alt fra terrassebord til spennende bygg som Mjøstårnet. Skal vi greie å skape bevissthet hos forbrukerne om at trematerialene kommer fra fornybart råstoff og er et godt miljøvalg, må vi stå sammen. Det gjør vi gjennom Tenk Tre, sa Magne Vikøren.

skilsti tekst.JPGI samarbeid med Løiten almenning settes nå den første serien med skilter opp i Mosjømarka, ca 3 km fra Løiten almennings kontor. Når snøen blir borte vil det også bli satt opp en tilsvarende skiltserie ved Budor. FOTO: BERIT SANNESS

 

magne.JPGMagne Vikøren, leder i styringsgruppa i Tenk Tre og kommunikasjonsdirektør i Moelven. Foto: Berit Sanness

– Løiten almenning er et forbilde
Adm. dir. Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog og medlem av Tenk tres styringsgruppe var også til stede under åpningen. Han takket Løiten almenning for å ha stilt skogen sin til rådighet for å teste den nye skiltserien som Tenk Tre har utviklet i samarbeid med Skogselskapet.

– Vi inviterte våre andelseiere til å melde interesse for å teste ut skiltserien på et møte for tillitsvalgte i fjor høst. Ikke overraskende meldte Løiten almenning seg umiddelbart som interessert. Dere er forbilledlige i bevisstheten om hvordan aktivt skogbruk skal balanseres, der også hensynet til friluftslivet ivaretas. Tenk Tre vil nå høste erfaringer fra denne testperioden slik at vi lettere seg hvordan skilting i skogen kan videreutvikles i større skala i årene som kommer, sa Nordtun.

skilsti 2.JPGAdm. dir Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog og Endre Jørgensen i Løiten almenning. Foto: Berit Sanness

– Stort behov for mer informasjon til turgåerne
Bestyrer Endre Jørgensen i Løiten almenning fortalte om aktiv forvaltning av allmenningens skog, som binder 38.000 tonn CO2 i året. Allmenninen hogger 45-50 000 m3 i året og er meget bevisst at skogressursene skal bygges opp etter hogst samtidig som råstoffet skaper verdier etter hogst.

– Vi syntes skilting i skogen er en veldig god idé. Det er et stort behov for mer informasjon til folk om sammenhengene i skogbruket. Derfor ser vi fram til at turgåerne i Mosjømarka får glede av dette. Når snøen går på Budor, vil vi også sette opp en skiltsti der, sa bestyrer Endre Jørgensen i Løiten almenning.

Skogsjef Håvard Dufseth i Løiten almenning, som har hatt ansvaret for oppsetting av skiltene sammen med kollegaer, tok deretter med forsamlingen langs stien innover i Mosjømarka.