Hopp til innhold

For mange nordmenn er høstjakta årets høydepunkt, og alt annet må vike når startskuddet smeller. 

Tradisjonelt har jakta vært mannens domene, men stadig flere kvinner inntar både elgpost og andre jaktmarker. Ganske nøyaktig 30 prosent av dem som besto jegerprøven i jaktåret 2021-2022, var kvinner. 

Antallet storviltjegere er relativt stabilt. Totalt har drøyt 59 000 elgjegere betalt jegeravgiften for jaktåret 2021-2022. Av dem er 53 890 menn og 5 120 kvinner. I løpet at de siste fem årene har kvinneandelen blant elgjegerne økt, mens andelen menn viser en tilbakegang, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Størst kvinnendel blant yngre jegere

I alt er 528 000 norske menn og kvinner oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2021/2022. Av dem er 82 000 kvinner. I løpet av 15 år er antallet kvinner registrert i Jegerregisteret doblet og er er nå på 15,5 prosent.

En av ti blant de 195 000 aktive jegerne for jaktåret 2021/2022, var en kvinne. Kvinneandelen er størst blant de yngre jegerne. I aldersgruppa under 20 år utgjorde kvinnene 19 prosent av dem som betalte jegeravgift, og i aldersgruppa mellom 20 og 30 år var andelen på 17 prosent.