Hopp til innhold

– Produksjonskapasiteten hos trelastindustrien klarer ikke å holde tritt med etterspørselen, først og fremst er tørkekapasiteten begrensende for økt produksjon, sier markedssjefen.

Generelt er sagtømmerlagrene store så det er heller ingen råvaremangel.

– Som en konsekvens av trelastmarkedet er det viktig for sagbrukene å sikre råvareforsyningen utover sommeren og høsten, sier Bakken.

– Prisøkningen på sagtømmer nå på forsommeren er betydelig og vi forventer ytterligere økning fra august. 

– Hvor lenge denne positive trelastkonjunkturen vil vare vet ingen, men det vil ta noe tid å normalisere trelastlageret som i dag er bunnskrapt, sier han.

Store lager av massevirke i Skandinavia

– Massevirkemarkedet har en helt annen setting enn sagtømmermarkedet. Det er store lager av massevirke i Skandinavia, men faktisk litt mindre enn forventet. Høy produksjonstakt hos sagbrukene gir også litt mer flis til treforedlingsindustrien enn normalt, sier Bakken.

– Kapasitetsnedleggelser i Sverige innen treforedling tilsvarende en snau million kubikkmeter i tredje kvartal i år gir heller ingen bedring i markedet.

– Samtidig vil produsenter av cellulose gå på høy takt da etterspørselen er god og prisutviklingen sterk, men ingen fabrikker klarer å produsere mer enn maksimal kapasitet.

– Vi kan derfor ikke ha for store forventninger til massevirkepris til høsten, dessverre.