Hopp til innhold

Betydelige billeangrep i Tyskland og Sverige

Tyskland avvirket 80 millioner kubikkmeter i fjor, av dette var drøyt halvparten insektskadet virke. Til sammenligning avvirket tyskerne i årene før 2018 «bare» 40-50 millioner kubikkmeter.

– En høy andel gammel bledningshogd skog på særs høye boniteter, med naturlig lavere sunnhetstilstand på grunn av alder, har gitt barkbillene gode vekstvilkår i Tyskland. Lavere kvalitet på billeangrepet råvare gir høyere andel massevirke og energisortimenter, mens sagtømmerandelen får lide, forklarer markedssjefen. 

– I Sør-Sverige har det også vært betydelig billeangrep, men den svenske skogtilstanden er nok vesentlig sunnere fordi den er yngre i forhold til bonitet enn den tyske skogen. Svenskene har også vært flinke på forebyggende hogst, sier han.

Høy avvirkningstakt gir skogindustrien i deler av Europa god tilgang på råvare. Selv om mellomeuropeiske sagbruk i perioder ikke har hatt rikelig tilgang på ferskt uskadet virke, har likevel store volumer av billeangrepet tømmer blitt planker.

Den gode etterspørselen av trelast og sagtømmer holder seg

Når etterspørselen av trelast økte etter koronapandemiens inntog, var de fleste nordiske industrier også godt forsynt med råvare og de hadde prognoser på høy avvirkningstakt framover på grunn av barkbillens herjinger.

– Innen treforedling, altså massevirkeforbrukende industri, har det vært redusert kapasitet på grunn av nedleggelse som gjør dette markedet utfordrende for oss som leverandører, men for Glommen Mjøsen sin del føler vi trygghet for avsetning av massevirke mot våre viktigste kunder utover høsten og til neste år, sier Håkon Bakken.

– Framover ser det ut til at den gode etterspørselen av trelast og sagtømmer vil holde seg. Selv om et overopphetet trelastmarked nok vil kjøles litt ned utover senhøsten og vinteren, taler alt for en forholdsvis god sagtømmerpris ut året.