Hopp til innhold

Tekst: Håkon Bakken, markedssjef Glommen Mjøsen Skog

Avvirkningen i Norge har i årets tre første kvartaler gitt rekordvolum, hvertfall i nyere tid. I perioden 1. januar til 30. september var det innmålt 8,6 millioner kubikkmeter industrivirke – 0,4 millioner kubikkmeter mer enn samme periode i fjor som også var også et «rekordår».

Alle solemerker tyder på at 2019 slår fjoråret også når fjerde kvartal telles opp, til tross for noe redusert volumbehov fra industriens side nå på senhøsten. Både prisnivå og avvirket volum gjenspeiler etterspørselen i markedet, selv om markedet har kulminert noe utover sommeren og høsten.

Industrien opplever et fallende marked for sine produkter, mer på grunn av høy produksjon enn lav etterspørsel. Det gjelder så vel sagbruk som treforedling. Tømmerprisen påvirkes selvsagt av dette. Selv om industriens marked faller noe, er det fortsatt behov for påfyll av råstoff.

Om industriens volumbehov for 2020 er noe lavere enn i år, snakker vi forhåpentligvis bare om korrigering på noen prosenter. Glommen Mjøsen Skog jobber for full avsetning og konkurransedyktige priser også inn i 2020.