Hopp til innhold

Magasinet Anleggsmaskinen har fulgt Gjerstadberget på et oppdrag for Toten Almenning lodd 1 og 2. En kartlegging viser at i Oppland og i Hedmark er over halvparten av skogsbilveiene ikke kjørbare etter dagens standard.

Les hele artikkelen i Anleggsmaskinen  

-Vi ser dessverre mange eksempler på veianlegg som er for dårlig planlagt. Veier som er bygd sterke og bra, men som ikke holder krav til kurvatur og stigning. Det er bortkastede penger. Det er viktig å bruke veiplanleggere for å sikre at veien holder kravene, og at viktige faremomenter blir fanget opp, sier Erik Gjerstadberget til Anleggsmaskinen.

Gjerstadberget sier til magasinet at det har skjedd en god del utbedring på skogsbilveier de siste årene. Men fortsatt blir det gjort nødløsninger og kjørt på dårlige veier.

-Man  hiver på et gruslass i all hast for å komme over et dårlig parti. Det er en dårlig løsning for skogeier, sier Gjerstadberget.

Hos Toten Almenning har en viktig skogsbilvei blitt rustet opp og koblet sammen med en annen skogsbilvei. Gjerstadberget har hatt ansvar for planleggingen og oppfølgingen. Bestyrer Rolf Børstad i Toten Allmenning er glad for å ha tilgang til hans kompetanse.

– Kjempeviktig! Når vi skal i gang med et så dyrt og komplisert prosjekt er det kjempeviktig at vi har nøkkelpersonell som er oppdatert med fagkunnskap. Alternativet er at man prøver selv. Da er det store fallgruber å gå i, sier Børstad til Anleggsmaskinen.