Hopp til innhold
Det var et solid snøvær da delegasjonen fra Klima- og miljødepartementet var ute på fagtur hos Glommen Mjøsen Skog. Foto: Kristian Sandnæs.

Det var natur- og samfunnsseksjonen i Klima- og miljødepartementet som selv tok kontakt med Glommen Mjøsen Skog om å få komme på en fagtur.

Besøket ble lagt opp med orientering innendørs, samt en befaring på en nylig avsluttet drift i skogen.

I orienteringen innendørs fikk deltakerne innsikt i skogbruksplaner, som er skogeierens verktøy for å vurdere og planlegge tiltak i skogen. Her ble det også lagt vekt på tilgangen til miljødata, med samling av informasjon fra ulike kilder. Deltakerne fikk også se hvordan dette framgår i ulike temakart.

Sertifisert gjennom norsk PEFC Skogstandard

Svært vesentlig var å gi innsikt i ny norsk PEFC Skogstandard, som trådte i kraft 1. mars i år.

– Standarden danner grunnlaget for alt vi gjør i skogen. Når vi driver skogbruk, skal vi omsette alle punktene i standarden i praktisk arbeid. Det er viktig å få vise fram hvilke avveininger vi må gjøre, og bredden i hensyn som tas, sier Holth.

Det var natur- og samfunnsseksjonen fra klima- og miljødepartementet som deltok på fagturen. Seksjonen arbeider med sammenhengene mellom samfunnsutvikling og utviklingen i naturen. Helhetlig og økosystembasert forvaltning, naturrisiko, kartlegging og overvåking av natur, naturregnskap og koordinering av arbeidet med å ta vare på truet natur er noe av det som seksjonen har ansvar for.

Fagsjef Sverre Holm fortalte om ulike miljøhensyn i skogen.

Fra Glommen Mjøsen Skog deltok skogbrukslederne Christian Tråstadkjølen og Olli Andreas Gjems fra henholdsvis Kongsvinger og Sør-Odal, regionsjef Bjørnar Finnbråten, næringspolitisk sjef Yngve Holth, og fagsjef skogskjøtsel Sverre Holm.

Sistnevnte la blant annet vekt på arbeidet som gjøres for å unngå kjørespor i skogen, og hvordan skader skal repareres. Livsløpstrær og kantsoner mot vann var andre viktige temaer.

Positive tilbakemeldinger

Holm satte pris på de positive tilbakemeldingene fra deltakerne, og ikke minst avslutningskommentaren fra Sindre Bæk, som la til rette for besøket fra klima- og miljødepartementets side. Bæk la vekt på at det er veldig viktig for departementet å få økt innsikt i den store bredden av miljøhensyn i skogbruket, og at skogbruk handler om mye mer enn hogst og planting.

– Det er givende å få gi innsikt i faget vårt, og vise alt vi legger vekt på for å drive et bærekraftig skogbruk og forvalte ressursene med henblikk på dagens samfunn og kommende generasjoner, sier Holm.

Utenfor sesong for planting, men det var likevel tema under gjennomgangen. Plantene er mekanisk beskyttet mot gransnutebille-gnag.