Hopp til innhold

Nils Kristen Sandtrøen, Arbeiderpartiet: «Høyreregjeringen vil fortsette salget av våre felles norske skoger som konsentrerer jakt- og fiskerettigheter på færre hender. Etter debatten i Stortinget om salget av Statskog stilte jeg skriftlig spørsmål til landbruksminister Bollestad om høyreregjeringen vil legge om kursen, men de nekter.

Dette er en betenkelig utvikling. En viktig grunn til at Norge har hatt god fordeling og reelt, sterkt demokrati er at naturressursene har vært eid i fellesskap eller fordelt på mange hender med lokalt spredt eierskap. De største skogeierne som er Høyres støttespillere, har alltid ønsket å fjerne lover og demokratiske reguleringer som sikrer fordeling av eierskapet til skogen og demokratisk styring. Selv om det nå er påvist at 30 prosent av skogen som selges fra oss som fellesskap ender hos aksjeselskaper eller eiere som bor andre steder enn der skogen ligger, vil de fortsette salget. Og det er i grunn ikke rart, fordi dette alltid har vært høyrepolitikk.

Arbeiderpartiet vil stoppe denne utviklinga. Under den rødgrønne regjeringa sikret vi mer skog og flere jakt- og fiskemuligheter på felles hender. Får vi makt fra 2021 kommer det til å være sikkert at jakt og fiske skal være en folkeaktivitet for det breie lag av befolkninga, ikke en riksmannsport for de få!»

Debattinnlegget til Nils Kristen Sandtrøen leser du blant annet på nationen.no

Nils P. Hagen, Tynset, liten skogeier og jeger: «Sandtrøen har ikke belegg for sine påstander. Statskog øker arealet sitt, gjennom et stort kjøp og to nedsalg, med hele 350 000 da. Statskog eier ti prosent av norsk landareal, og det meste ligger i Troms og Finnmark. Det er bønder og andre private grunneiere som sikrer jakt for allmennheten og lokalbefolkningen. De samarbeider med jeger- og fiskeforeninger og iNatur, eller organiserer selv salget.

Den store forskjellen er at private grunneiere betaler merverdiavgift. Det gjør ikke Statskog. Statskogs konkurransefortrinn er antagelig i brudd med EØS-avtalen.»

Debattinnlegget til Nils P. Hagen leser du blant annet på nationen.no

Anna Molberg, Innlandet Høyre: «Å høre Arbeiderpartiet og Sandtrøens svartmaling av privat eierskap når det kommer til skog er ganske forstemmende. For det første fordi det ikke stemmer med virkeligheten, og for det andre fordi Arbeiderpartiet ser ut til å ha glemt at deres egen rødgrønne regjering solgte unna hele 600 000 dekar med statlig eid skog. Det er faktisk mer areal enn hva Høyre i regjering har solgt. 

Sandtrøen tegner et ufint skremselsbilde av at friluftsglade nordmenn nå mister sine jakt- og fiskerettigheter til fordel for grådige private grunneiere som tar over skogen vår, og isolerer den bort fra felles bruk. Snakk om å gjøre en fjær til ti høns. Statskog er landets største grunneier og disponerer over 57 millioner dekar. Hittil har de solgt rundt 1 prosent av arealet de disponerer. Basert på retningslinjer fastsatt av den rødgrønne regjeringen. Å karakterisere dette som en trussel mot Statskogs jakttilbud faller på sin egen urimelighet.»

Debattinnlegget til Anna Molberg leser du blant annet på ringsaker-blad.no