Hopp til innhold

– Villsvin er i hovedsak nattaktive. Utvidet bruk av kunstig lys vil derfor legge til rette for en mer effektiv jakt på villsvin og en raskere bestandsreduksjon, sier landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad i en pressemelding

Utgangspunktet i viltloven er at bruk av kunstig lys i jaktøyemed er forbudt, med mindre det er gitt særskilt unntak for slik bruk. Endringen av viltloven § 20 går i hovedsak ut på at alle former for kunstig lys – også nattoptikk, kan benyttes ved jakt på villsvin. I tillegg innebærer lovendringen at det åpnes for bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt villsvin tilsvarende som for ettersøk av påskutt hjortevilt.

Lovendringen inneholder visse begrensninger knyttet til bruken. Bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin forutsetter at jakten foregår i åpent terreng eller ved åteplass.

 

Departementets lovforslag følger av Prop. 149 L (2020-2021) Endringer i viltloven (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin).