Hopp til innhold

Regionale forskjeller

Den geografiske fordelingen viser minst reduksjon i nord og større reduksjon i midt og sør.

Skogstyrelsen som er ansvarlig for statistikken har ikke kommentert årsaksforhold, men mye tyder på høy andel sluttavvirkning med rikelig sagtømmerandel.

I høst har StoraEnso lagt ned aktiviteten ved magasinpapirfabrikken Kvarnsveden Bruk i Dalarna. Kvarnsveden har det siste året gått med redusert fart og forbrukt rundt trekvart million kubikkmeter.

God etterspørsel av cellulose og emballasjeprodukter

Industrinedleggelsen reduserer etterspørselen. Samtidig har det vært god etterspørsel av både cellulose og emballasjeprodukter som har bidratt til høy produksjon på disse anleggene og høyt forbruk av råvare.

Industrilageret er ved inngangen i fjerde kvartal på drøyt 3,5 millioner kubikkmeter bartrevirke og det indikerer en balanse som bør gi industrien grunnlag for økt fokus på å sikre forsyningen av råstoff.

Graf-lager massevirke.png

Link til Skogstyrelsens artikkel