Hopp til innhold

Landbruks- og matministeren møtte selv skognæringa på Nannestad utenfor Oslo tirsdag for å overbringe nyheten. Skogbruket får ei pakke på 50 millioner kroner. Formålet fra departementets side er å bidra til å holde hjulene i gang.

– Jeg har lyttet til skog- og trenæringen og er glad for å kunne legge fram denne tiltakspakken som bidrag til å holde oppe hogstaktiviteten i skogbruket i denne krevende tiden. Jeg er imponert over de dyktige skogsentreprenørene jeg har møtt og den utrolig viktige jobben de gjør, sa landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad. Les mer på skog.no.

For å unngå konkurser
Administrerende direktør i Glommen Mjøsen Skog, Gudmund Nordtun, sier det denne tiltakspakka er et svært viktig tilskudd for hele skog- og trenæringa:

-Dette er ment å sikre at entreprenørene klarer å holde det gående. I motsatt fall risikerer man konkurser, og da vil det ta lang tid å bygge opp igjen en solid kapasitet, som igjen vil gå ut over avvirkning av massevirke og biprodukter og dermed slå negativt inn for hele treforedlingsindustrien, sier Nordtun.

bollestad og tynning i tekst.JPGEn samlet skognæring har arbeidet for å få på plass en tiltakspakke. Her er landbruks- og matministeren omkranset av adm. dir Per Skorge i Norges Skogeierforbund, Even R. Bergseng, Viken SKog, Benthe E. Løvenskiold, Norskog, Bjørn Lauritzen, Maskinentreprenørenes Forbund og Per Skaare, Glommen Mjøsen Skog. Foto: Roar Ree Kirkevold, SKOG

Alternativet var dyrere
Antall oppdrag for entreprenørene er kraftig redusert som følge av neddragninger på sagtømmer etter koronatiltakene.

For å stimulere til fortsatt aktivitet, ba derfor en samlet skognæring om ei tiltakspakke på 60 millioner kroner som skal gå til blant annet avvirkning med lang terrengtransport, tynning og annen hogst der driftskostnaden blir høy.

Alternativt var dagpenger og kontantstøtte for bedrifter, som var kostnadsberegnet til 74 millioner kroner.

Bedre sent enn aldri
-Vi startet arbeidet med denne redningspakken i mars. Effekten hadde vært enda større om tilskuddet hadde kommet før, for nå begynner tynning å bli mindre aktuelt flere steder i vår geografi. Men vi er selvfølgelig svært glad for at det nå er på plass. Dette vil bety mye for våre samarbeidende entreprenører, som får hele verdikjeden til å henge sammen, sier Nordtun, og legger til:

– Nå er det viktig at retningslinjene for tilskuddet kommer på plass, slik at dette kan iverksettes raskt.

Detaljene kommer i midten av mai
Landbruks- og matdepartementet jobber nå med retningslinjer for tilskuddet.

Retningslinjene skal landes før tilskuddet skal fremmes i forbindelse med revidert statsbudsjett som blir lagt fram 12 mai.