Hopp til innhold

Får ikke utslippstillatelse

Finnpulp får ikke utslippstillatelse på anlegget, søknaden er avvist av den høyeste forvaltningsdomstolen som mener en lokal innsjø ikke tåler belastningen. Den planlagte investeringen på 16 milliarder kroner i Koupio i Finland blir dermed ikke noe av ifølge atl.nu.

– La oss håpe noen av de andre investorene som planlegger nyanlegg og kapasitetsutvidelse i Finland, det er jo flere av dem, får gjennomslag for sine planer. Mest nærliggende er Metsä Fibre som planlegger en kapasitetsutvidelse i Kemi, nær den svenske grensen i Bottenviken. Det forventes en beslutning på å øke sin kapasitet tilsvarende 3,5 millioner kubikkmeter virke i løpet av de nærmeste måneder, sier markedssjef Håkon Bakken i Glommen Mjøsen Skog. 

Streik i Finsk skogindustri 

Finsk skogindustri sliter også med streik om dagen. Tre fagforeninger streiker for mer lønn og mindre arbeidstid. Streiken rammer både sagbruk og treforedlingsindustrier. Totalt er over 100 fabrikker involvert og 17 000 ansatte er berørt. Om timingen er god eller dårlig for industrien kan diskuteres, markedet flommer over av både trelast og treforedlingsprodukter og noen kan sikkert tenke seg en lavproduktiv periode med hjelp fra streikekassa i følge en analytiker i SEB, skriver atl.nu. Men om konflikten blir for langvarig vil nok industrier utenfor Finland få de største fordelene av streiken.