Hopp til innhold

Etableringen av Fjordtømmer AS er første steg mot et langsiktig mål om å etablere industri med tømmer som råstoff på Vestlandet.

– Vi ønsker å øke verdien av tømmeret – både for skogeier, de som jobber med tømmeret og for samfunnet. I tillegg ligger det i ambisjonene våre at tømmeret framtidig skal foredles i treforbrukende industri i Skipavika, Gulen. Skal vi nå klimamålene våre, må vi bruke ressursene i skogen. Skal vi ha velferd, må vi ha industri. Råstoffet er for verdifullt til at båtene med tømmer bare skal forsvinne til utlandet uten at vi faktisk har forsøkt å ta tømmeret og verdiene hjem, sier Ingnn Kjelstad, daglig leder i Fjordtømmer AS.

I disse dager er de i gang med å rigge seg opp i skogsliene i Hjørundfjord i Ørsta kommune hvor Hjørundfjord Prestegard har en stor eiendom som forvaltes av Opplysningsvesenets fond. Her skal Fjordtømmer hogge 10.000 kubikkmeter tømmer.

FAKTA: Fjordtømmer AS ble etablert i april 2019. Ingunn Kjelstad er daglig leder. Bak selskapet står skogsentreprenøren Sunnfjord Skog AS, med Martin Braanaas og Tarje Kusslid, Woodinvest AS og Glommen Skog AS.