Hopp til innhold

I et høringsforslag åpner Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet opp for at skogeiere fortsatt kan få søke om tillatelse til å sette ut utenlandske treslag som for eksempel sitkagran og lutzgran. Det foreslås å etablere en ansvarssone på normalt 100 meter, hvor skogeier skal kontrollere og fjerne spredning.

Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, sier til Norges Skogeierforbund at  den viktigste endringen sammenlignet med dagens forskrift er at det legges et tydelig ansvar på skogeier for å redusere negative virkninger av utenlandske treslag. Skogeier skal holde kontroll med utenlandske treslag i den sonen hvor mesteparten av spredningen skjer, og ansvaret er uavhengig av når spredningen har skjedd. 

– Selv om fortsatt legges opp til at det må søkes for å kunne bruke utenlandske treslag i skogbruket, er førsteinntrykket av forslaget positivt. Det er en riktig tilnærming at det ofte ikke er selve plantingen på bestemte arealer som er problemet, men faren for ukontrollert spredning til andre arealer, sier fagdirektør i Norges Skogeierforbund, Nils Bøhn.

Les mer om forslaget på skog.no