Hopp til innhold

Stortinget vedtok i april et ekstraordinært tilskudd til skogplanting på kroner 1,50 pr plante og ba regjeringen følge opp dette i revidert nasjonalbudsjett. Forslaget på 1,50 kom fra Frp, SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Men i forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslo Solberg-regjeringen kun en omdisponering av midler som allerede er bevilget til skogbruket og reduserte i tillegg satsen til 1,20 kroner pr plante som settes ut våren 2021. 

I går kunne Fremskrittspartiet fortelle at de ar nå blitt enige med regjeringen om å øke budsjettmidlene til skogbruk med til sammen 45,8 mill. kroner. Dette gir grunnlag for en sats på 1,50 kroner pr. plante som er i tråd med stortingsvedtaket fra april.

FrP har dermed bidratt til at at næringens innsats for å rekruttere norske plantere faktisk blir støttet med 1,50 kr. Og at dette ikke stjeler midler fra andre gode LUF-formål, slik resultatet ble i fjor.

– Plantetilskuddet er et vinn-vinn-tiltak i en situasjon der skogbruket har gjort en god jobb med å rekruttere norsk ungdom til innsats, sier stortingsrepresentant Tor André Johnsen.