Hopp til innhold

– Selv om det er veldig mange gode eksempler på godt samarbeid mellom nettselskapene og Glommen Mjøsen, eksisterer det mange rare forestillinger hos nettselskapene om hvilke rettigheter nettselskapene kan gjøre gjeldende overfor skogeierne, sier Holth.

– Skal nettselskapene utvide sine rettigheter, må disse erverves

Man kan ofte ta utgangspunkt i hvem som kom først. Skogeierne eide og drev skogen før kraftlinjen kom og så kom nettselskapet og ervervet begrensede rettigheter. Da er det de rettighetene de har «kjøpt» som er styrende for samarbeidet.

– Man kan ikke komme mange år etterpå å si at nå er det så og så mye farligere med høyspent enn før, og da kan ikke skogeieren lenger for eksempel krysse under linjen med tømmer. Hvis nettselskapene skal utvide sine rettighetene, må disse erverves. Alternativt må man finne gode samarbeidsløsninger der nettselskapene dekker merkostnadene. Her syndes det mye i dag.

– Men husk på at høyspent er farlig. Som bransje må vi akseptere å varsle nettselskapene på forhånd, fortsetter Holth.

– Fin arena for å avstemme forventninger og utfordringer  

– Vi setter pris på å bli invitert til slike fagsamlinger. Det er viktig at nettbransjen og skogbruket holder kontakt for å avstemme forventninger og problemer, sier Holth.

REN er et selskap som fungerer som en ressurs for kraftsektoren og driver med standardisering, retningslinjer og annet verktøy for å forenkle nettselskapenes drift og vedlikehold av el-nettet.

Mer om temadagenene i regi av REN leser du her