Hopp til innhold

– Det er vanskelig å si mer pr i dag. Det er kompliserte aksjonæravtaler i Moelven Industrier ASA. AT Skog SA, Viken Skog SA og Felleskjøpet Agri SA kan også erklære forkjøpsrett på de samme aksjene. Gjør de det, blir vi eiere av litt over 50%. Velger derimot alle å avstå fra å bruke forkjøpsretten, får Glommen Mjøsen Skog SA alle aksjene som nå er omsatt og er eier av drøye 80% av Moelven Industrier ASA. Det er verken noe mål eller ønskelig for Glommen Mjøsen Skog SA over tid å ha en så stor eierandel i Moelven Industrier ASA. Skulle vi få så mange aksjer, vil vi søke å finne samarbeidspartnere inklusive å stifte et holdingsselskap der dere andelseiere inviteres til å investere sammen med Glommen Mjøsen Skog SA i Moelven Industrier ASA, sier adm.dir. Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog SA.

– Vi går noen spennende dager i møte. Neste uke vet vi mer om hva våre tidligere samarbeidspartnere i Moelven Industrier ASA ønsker og vi tar da sikte på å komme med mer informasjon også til dere som andelseiere, sier Nordtun.

PRESSEMELDING:

Felleskjøpet Agri SA og Eidsiva har solgt sine aksjer i Moelven Industrier ASA til et nytt selskap – Skog Holdco AS. Glommen Mjøsen Skog SA har ifølge aksjonæravtale forkjøpsrett på disse aksjene. Glommen Mjøsen Skog SA har i styremøte torsdag 2. januar besluttet å benytte seg av forkjøpsretten og vil etter utøvelse av forkjøpsretten få mer enn 50% av aksjene i Moelven Industrier ASA.

Beslutningen om å utøve forkjøpsrett vil uansett bety at vi utløser tilbudsplikten på de øvrige aksjene i selskapet. Hvor stor eierandel Glommen Mjøsen Skog SA til slutt vil få kontroll over i Moelven Industrier ASA, vil være avhengig av hvordan AT Skog SA, Viken Skog SA og Felleskjøpet Agri SA forholder seg til vår beslutning. Glommen Mjøsen Skog SA er forberedt på at sluttresultatet blir at man eier alt fra litt over 50% av aksjene i Moelven Industrier ASA til nesten 100%.

– Glommen Mjøsen Skog SA har vært den toneangivende, langsiktige og stabile eieren i Moelven Industrier ASA, et selskap med god lønnsomhet og framtiden for seg. Vi ønsker å forbli i den rollen. Det er naturlig for oss å se etter partnere og Allskog SA har bekreftet at de vil delta. Vi arbeider for at våre andelseiere kan investere sammen med oss i Moelven Industrier ASA. Vi mener også at Moelven Industrier ASA, som et av industrilokomotivene i Innlandet, er best tjent med at Glommen Mjøsen Skog SA fortsetter å ta det ansvaret vi har tatt helt siden 90-tallet, sier adm. direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog SA.

Aksjene i Moelven Industrier ASA er i henhold til avtalen med Skog Holdco AS priset til 16,50 kr/aksje. Dette verdsetter hele Moelven Industrier ASA til drøye 2 milliarder kr, noe som er under bokført verdi på egenkapitalen i selskapet.

– Styret i Glommen Mjøsen Skog SA har også vurdert å ikke utløse forkjøpsretten. Vår vurdering er at dersom en ny gruppering ledet av AT Skog SA og Viken Skog SA får aksjemajoriteten i Moelven Industrier ASA, er risikoen overhengende for at vi over tid mister kontroll over selskapets langsiktige og strategiske utvikling. Dette mener styret at andelseierne i Glommen Mjøsen Skog SA ikke er tjent med, sier styreleder Terje Uggen.

– Administrasjonen fikk derfor i oppdrag å bruke førjulstiden og romjula på å finansiere kjøp. Det har vært jobbet godt og styret er svært tilfreds med at vi er rustet for ethvert utfall av den videre prosessen. Styret var derfor enstemmig i sitt vedtak om å benytte denne muligheten, avslutter Uggen.

Transaksjonen vil kreve godkjenning fra Konkurransetilsynet.

For ytterligere informasjon:

Gudmund Nordtun, adm. direktør, Glommen Mjøsen Skog SA, mobil 957 23 290, e-post: gn@glommen-mjosen.no

Terje Uggen, styreleder, Glommen Mjøsen Skog SA, (er i en privat begravelse fra 12.00-14.00. Tilgjengelig etter den), mobil 957 69 276, e-post: terje.uggen@veldre-almenning.no

Gunnar A. Gundersen, næringspolitisk direktør, mobil 901 84 759, e-post: gg@glommen-mjosen.no