Hopp til innhold

Skogeierforbundets nyvalgte leder, Heidi Hemstad, viste til at skognæringen er en viktig del av klimaløsningen.

– Aktivt skogbruk er det mest relevante bidraget vi kan gi i klimakampen, og det må vi få fram enda bedre, ikke minst i den offentlige debatten, sa hun.

Mer om årsmøtet i Norges Skogeierforbund leser du her